محجوب: منشا فساد در کشور بی‌انضباطی مالی است

دبیرکل خانه کارگر معتقد است منشا فساد در کشور بی‌انضباطی مالی و منشأ بی‌انضباطی مالی نیز نبود قوانین و برخوردهای صحیح با این مساله است.

به گزارش تبریز بیدار ،  به نقل از ایسنا، علیرضا محجوب در همایش پیش‌کنگره پانزدهم حزب مردم‌سالاری که امروز عصر در کانون توحید برگزار شد گفت: ما امروز عمیقاً در عرصه رسیدگی به فقرا و وضعیت کارگران و حفظ حاکمیت آن‌ها در عرصه سیاست مسیری پیش گرفته‌ایم که آن چه در شعائر و قانون وجود دارد، رنگ باخته است.

وی ادامه داد: امروز ما به شدت به سمت جامعه آریستوکرات (نخبه‌گرا) پیش می‌رویم و ۹۰ درصد جامعه عملاً در حکومت کردن و مشارکت در آن باز مانده‌اند در حالی که شرکت همگان در این موضوع بسیار مهم است و همین باعث پایه‌گذاری فساد در این کشور شده است و من بی‌انضباطی مالی را به عنوان مبدأ اصلی مساله می‌دانم.

نماینده مردم تهران با بیان این که رنگ انضباط روز به روز در کشور کاهش پیدا کرده است افزود: منشأ‌ فساد در کشور ما بی‌انضباطی مالی و منشأ بی‌انضباطی مالی نبود قوانین و برخوردهای صحیح با این مساله است. اگر بی‌انضباطی هم‌چنان گسترش یابد فساد از یک حکومت خانی و فدرالی نیز بیش‌تر می‌شود. فساد کردن اصل شده و فساد نکردن فرع می‌شود.

دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: حزب مردم‌سالاری و همه جمعیت‌ها و افرادی که در این راستا حرکت می‌کنند باید راه مشارکت مردم را در تصمیمات خود هموار کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.