دو خط موازی سیاسی روی مربع انتخاباتی شورا؛

منجی سازی ۵۶ نفره برای انتخابات شورای شهر تبریز!+اسامی

اما بی شک منجی سازی از عمده افراد لیستی که به جز سیاست ورزی تخصص و اشراف کاملی بر مسائل شهری ندارند، امری چندان مطلوب نیست.


سرویس شهری تبریزبیدار


انتخابات شورای شهر و روستاها در کشورمان هرچند به اندازه انتخابات ریاست جمهوری دارای اهمیت رسانه ای و تبلیغاتی برای شکل دهی سیاست ۴ ساله کشور در سطح کلان نیست، اما بدون شک دارای اهمیت ویژه ای از نظر خرد و عملیاتی در تاثیرگذاری عینی بر سیاست های مردم است.

شوراهای شهر و روستا عموما و شوراهای کلانشهرها خصوصا به دلیل سطح خدمات رسانی و کنش متقابل عینی با نهادی گسترده و خدماتی به نان شهرداری ها، نقش و تاثیر غیرقابل انکاری بر فضاهای شهری و زیست مردم دارد.

همین تاثیر فراوان از یک سو و سرازیر شدن بودجه و امکانات به شهرداری ها که غالبا محل نفوذ شورانشینان است، هر جناح سیاسی و فکری را برای چینش اعضای خود بر کرسی های آن به طمع می اندازد پیشتر در گزارش “ما خانه به دوشان غم انتخابات که داریم!” به بررسی و کنش سیاسی احتمال ۴ مربع انتخاباتی “اقلیت، اکثریت، شهرداری ها و تازه واردان” اشاره کرد و مهم ترین نقش را از آن کسانی داشت که واجد برخی مشخصات خاص باشند.

این مشخصات خاص که در پیوندهای خانوادگی و طایفه ای و میزان ارتباط کاندیداها با توده های جامعه خلاصه می شود، بیشتر به سیطره غیرقابل انکار دموکراسی توده وار و از پایین در انتخابات های شورا باز می گردد که در کلانشهرهای دارای بافت های با تبار گوناگون ایلاتی و نسبی، شکاف توده وار تری را شاهد می شود.

این شکاف توده وار سبب شده است که به جز انتخابات دور نخست شورای شهر که در فضای ملتهب و جو پریشان سیاسی دوران اصلاحات برگزار شد،  سایر انتخابات ها به محل جولان نیروهای سیاسی نخبه گرا و عمدتا به دور از سیاست  توده وار تبدیل نشود و هندسه سیاسی به گونه ای شکل گیرد که به جز تهران که همیشه شکاف سیاسی خصوصا شکاف اصولگرا_اصلاح طلب در آن فعال بوده، شاهد آرایش سیاسی اصولگرا_اصلاح طلب در انتخابات و سپس نمایندگی شورای شهر باشیم.

اما برخلاف این سنت مالوف است که گویی قرار است بر فراز یا در کنار مربع انتخابات شورا دو خط موازی سیاسی نیز در انتخابات شکل بگیرد تا بالاتر از این شکاف بر روند و نتیجه انتخابات تاثیر گذارد.

یکی از این جناح های سیاسی جناح چپ سنتی پیشین، اصلاح طلب بعدی و اعتدالی فعلی است که اخیر با انتشار مطلبی که سوگیری سیاسی با ارتباط دادن میان “اصلاح طلبان تبریز” و “نجات شهر” به وضوح مشخص است، مدعی شده است رای مردم به “کاندیداهای بس نام و نشان”، ناشی از “عدم تمایل شخصیت‌های برجسته استانی جهت حضور در انتخابات شوراهای شهر در کنار عدم ورود تشکیلاتی اصلاح طلبان به این انتخابات” است.

این تارنما برای اثبات منجی بودن لیست اصلاح طلبان به دلایل غیرقابل اثبات دقیقی همچون تمایل مردم تبریز به ۳ کاندیدای لیست امید و رای ۵۵ درصدی مردم تبریز به حسن روحانی در سال ۹۲ استناد می کند و تلاش می کند با انتساب اکثریت شورای شهر تبریز به اصولگرایان، بنویسد که “شورای شهر تبریز روی آرامش را ندیده است و با انبوهی از حواشی و ناراحتی همراه بوده است”

این تارنما که عنوان خبرگزاری را نیز یدک می کشد، در ادامه گزارش خود از لیست ۵۶ نفره ای رونمایی می کند که عمده افراد آن از کنشگران مرکزی شورای مرکزی اصلاح طلبان استان است و در این لیست نام هایی همچون دو کاندیدای شکست خورده لیست امید از تبریز در انتخابات مجلس، دو عضو فعلی شورای شهر تبریز، ۶ عضو اسبق شورای شهر تبریز و بخش عمده ای از اصلاح طلبان و مشهور و شناخته نشده تبریز و استان دیده می شود.

حال باید منتظر ماند و دید که جناح مقابل برای انتخابات شورا چه در سر می پروراند.

Image title

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.