من صادق هستم(6)؛

شیاری: ای‌کاش صادق،‌ صادق بود/ شهردار در سایه داریم!

علی شیاری، با اشاره به اینکه چیزی به‌جز چند کلمه در این بازه زمانی اظهار نمی‌ کنم، گفت: ای‌کاش صادق،‌ صادق بود و ما اکنون شهردار در سایه داریم و مشکلات ما از شهردار در سایه است.

به گزارش تبریز بیدار ، طی روزهای گذشته برای تکمیل ویژه پرونده “من صادق هستم” که به بررسی نظرات کارشناسی و مردمی عملکرد ۳ سال گذشته شهردار تبریز اختصاص یافته بود، به سراغ فریدون بابایی اقدم و اصغر عابدزاده به عنوان موافقان شهردار (اینجا) و  (اینجا) محمدحسین جعفری و ایران آهور به عنوان منتقدان شهردار (اینجا)  (اینجا) رفتیم و تکمیل کننده حلقه پنجم گفتگوی ما رسول درسخوان در میانه این افراد ایستاد (اینجا).

این بار نیز برای شنیدن صدای منتقدین صادق نجفی به سراغ یکی از منتقدین او رفتیم، اما علی شیاری خود را موافق عملکرد نجفی می‌داند و در گفتگویی کوتاه به ابراز نظر درباره وی می پردازد.

شیاری،با اشاره به اینکه چیزی به‌جز چند کلمه در این بازه زمانی اظهار نمی کنم، اظهار داشت: ای‌کاش صادق،‌ صادق بود و ما اکنون شهردار در سایهداریم که مشکلات ما از شهردار در سایه است.

وی با اشاره به عملکرد مدیران،افزود: کارهای مثبت هر مدیری به‌واسطه جایگاه او می‌باشد و نباید خللی درروند امور وارد کند،‌ اما آنچه مهم است نکات منفی مدیران است که باید مثبت کار کنند.

عضو شورای شهر تبریز، با اشاره به اینکه در این دوره کارهایی باید انجام می‌شد که نشد و کارهایی نباید انجام می‌شد که شد، خاطرنشان کرد: هرکدام از مدیران که پست سازمانی داشته و حقوق دریافت می‌کنند، باید مثبت و در جهت انجام‌وظیفه کار کنند.

وی ادامه داد: منتی در انجام‌وظیفه و کارهای مثبت وجود ندارد و نباید این‌گونه باشد که کارهایی که نباید انجام گیرد، انجام شود و کارهایی که باید انجام شود انجام نگیرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.