تمرین تراکتورسازان پشت درهای بسته

تمرین فردای سرخ پوشان تبریزی پشت درهای بسته برگزار می شود.

به گزارش تبریز بیدار ، تمرین تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز فردا در ورطشگاه یادگار امام (ره)تبریز بدون حضور خبرنگاران و هواداران برگزار خواهد شد و شاگردان امیر قلعه نویی آخرین نکات فنی را مرور خواهند کرد.

سرخ پوشان تبریزی به منظور آشنایی با شرایط چمن بازسازی شده ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز در این محل تمرین می کنند. 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.