بودجه هایی که نوشته می شود اما خوانده نمی شود!

سراب وعده روحانی برای نگین آذربایجان

هر چند مسئولین ستاد احیا در سطح کشور و استان سعی کردند با ارائه آمارهایی از تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه خبر دهند اما مرور زمان نشان داد که احیای دریاچه ارومیه در گرو بودجه هایی است که نوشته می شود اما خوانده نمی شود!

به گزارش تبریز بیدار ، وخیم شدن وضعیت دریاچه ارومیه در سالهای اخیر موضوعی بود که در هنگامه انتخابات ۹۲ به عنوان یکی از سرفصل های مطالبات مردم این منطقه از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ مطرح گردید و در این میان روحانی بر حل کردن این موضوع وعده ای انتخاباتی به مردم دیار آذربایجان داد. پس از پیروزی روحانی در انتخابات مذکور در ابتدای امر ستادی تشکیل شد و بودجه هایی در نظر گرفته شد اما به اذعان کارشناسان و خود مسئولین امر این بودجه ها فقط روی کاغذ بود و در عمل آنچه اتفاق افتاد با آنچه وعده داده شد بود تفاوت اساسی داشت. هر چند مسئولین ستاد احیای در سطح کشور و در سطح استان سعی کردند با ارائه آمارهایی از تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه  خبر دهند اما مرور زمان نشان داد که احیای دریاچه ارومیه در گرو بودجه هایی است که نوشته می شود اما خوانده نمی شود!

بحران زیست محیطی و مختل کردن کشاورزی در یکی از بزرگترین قطبهای این صنعت در کشور از جمله دلایل مهمی است که ضرورت پرداخت و تسریع حل این مشکل را جدی تر می کند.

تامین نشدن بودجه ها کار را به جایی رسانده که از طرفی کشاورزی حوزه آبی این دریاچه نیمه تطعیل شده و از طرف دیگر هیچ گونه اقدامات خاصی صورت نمی گیرد حتی سعیدی نماینده تبریز در مجلس با انتقاد از روند مدیریتی در بحث دریاچه ارومیه اظهار داشت: مشخص نیست چرا ازطرفی شعار احیا می دهند ولی کارهایی که باید در حال حاضر صورت دهند را انجام نمی دهند. قاضی پور نماینده جنجالی ارومیه هم با انتقاد از انتقال پساب به دریاچه ارومیه از ورود بیش از اندازه فاضلاب ها به دریاچه نیمه جان ارومیه خبر داد.

 کلانتری دبیر ستاد احیا دریاچه ارومیه با انتقاد از عدم اجرای وعدها در مسیر احیای دریاچه ارومیه گفت:  درخواستم از شخص رئیس جمهور این است به قولی که به مردم آذربایجان دادند وفا کنند و اجازه ندهند تعدادی از معاونان به بهانه محدودیت منابع درآمدی بگویند، ما نمی‌توانیم منابع مورد نیاز دریاچه ارومیه را تخصیص دهیم.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: احیای دریاچه ارومیه یک برنامه غیرقابل توقف است و هیچ ارتباطی نمی‌تواند به منابع دولت داشته باشد.

دولت برای دریاچه ارومیه منابع ندارد همانند کارهای دیگر استقراض کند

وی با بیان اینکه یا رئیس جمهور خیلی صریح بگوید عملیات احیا متوقف شود و یا اگر مصمم هستند که دریاچه احیا شود بر دهن معاونان خود بزنند که می‌گویند ما منابع نداریم؛ افزود: اگر منابع ندارند باید استقراض کنند؛ دولت که ۱۰ ها هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار هست، سالانه ۲ هزار میلیارد هم اضافه و یا استقراض خارجی کند.

کلانتری اذعان داشت: امروز شرمنده دستگاه‌های اجرایی و پیمانکارانی هستم که در ارتباط با دریاچه ارومیه مشغول فعالیت هستند؛ بیشتر درآمد دولت صرف حقوق پرسنل خود دولت می‌شود باید پرسید سهم ملت از این درآمد چیست؟ ما باید نفت بفروشیم، مالیات بگیریم تا فقط حقوق پرسنل دولت را بدهیم پس حق مردم کجا می‌رود؟!

این گزارش می افزاید، تامین نکردن اعتبارات از سوی  دولت به این مورد مهم به جایی رسیده است که پورمهدی معاون استاندار از شورای شهر تبریز در بودجه ۹۶ شهرداری تبریز ردیف بودجه ای برای احیای دریاچه ارومیه درنظر بگیرد!! 

آنچه مشخص است که مسیر احیای نگین آذربایجان نباید متوقف شود و مردم آذربایجان اقدامات دولت و وعده ای که روحانی داده را با چشمان باز می بینند امید است که این قولها در سراب وعده ها محو نشود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.