خدادادی خبر داد:

تدوین طرحی در مجلس برای انتخاب روسا و مدیران بنیاد شهید از جامعه هدف

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای انتخاب روسا و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران از جامعه هدف خبر داد.

به گزارش تبریز بیدار ، سلمان خدادادی در توضیح طرح انتخاب روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران از جامعه هدف، گفت: کلیات این طرح در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده اما به دلیل ابهامات و مسائل موجود این طرح، کارگروهی برای بررسی جزئیات تشکیل شده است.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انتخاب روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران از میان ایثارگران سخت است، زیرا ایثارگران جامعه وسیعی را شامل می شوند اما با این حال سازو کارهایی در حال تعریف است تا روسای بنیاد از میان جامعه هدف به شکل هدفمند انتخاب شود.

وی افزود: بر این اساس از بین آزادگان، جانبازان و گروه های مختلف ایثارگران نمایندگانی مشخص خواهند شد، بعد از میان آنها روسا و مدیران بخش های مختلف بنیاد شهید و امور ایثارگران انتخاب می‌شوند، البته این موضوع در کارگره مذکور در دست بررسی است و هنوز نهایی نشده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح انتخاب روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط جامعه هدف باید از پختگی بیشتری برخوردار شود، گفت: انتخاب روسای بنیاد از میان جامعه هدف، رضایتمندی بیشتری را ایجاد خواهد کرد، منتهی مشکلات آنها بسیار است و نمی توان انتظار داشت این طرح تمام مشکلات آنها را جامه عمل بپوشاند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.