فرماندار اسکو خبر داد:

انحلال شورای شهر اسکو قطعی نیست

فرماندار اسکو گفت: انحلال شورای شهر اسکو قطعی نیست.

به گزارش تبریز بیدار ، مرتضی محمدزاده با اشاره به جلسه تعیین تکلیف شورای شهر اسکو، اظهار کرد: با توجه به اینکه دو عضو شورای شهر اسکو استعفا داده اند، جلسه‌ای امروز در این خصوص در استانداری تشکیل شد و این دو عضو شورا سلب عضویت شدند.

 

وی افزود: اگر این دو عضو به این تصمیم اعتراض کنند، موضوع در هیأت مرکزی حل اختلافات در تهران مطرح و بررسی می‌شود که این فرآیند زمان‌بر است.

 

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه پیش از این از اعضای علی البدل استفاده شده و اینکه شورای شهر اسکو تنها پنج عضو دارد، با سلب عضویت این دو عضو، شورای شهر اسکو منحل می‌شود.

 

محمدزاده با بیان اینکه برای حضور این دو عضو در جلسات شورا اصرار داشتیم، خاطرنشان کرد: حدود پنج ماه است که در این خصوص  جلساتی تشکیل داده و پیگیر حضور این اعضا در جلسات بودیم، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و اکنون بیش از دو ماه است که جلسات شورا برگزار نمی‌شود.

 

فرماندار اسکو خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه اعضای شورا با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، به خاطر احترام به رأی مردم هم که شده، اعضای شورای شهرها باید تا پایان عمر شورا به طور جدی فعالیت خود را ادامه دهند.

 

منبع: ایسنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.