استاد برجسته حقوق دانشگاه تبریز دعوت حق را لبیک گفت

شورای شهر تبریز در عزای فقدان مشاور برجسته حقوقی

دکتر کمال الدین هریسی نژاد پس از طی یک دوره بیماری عصر امروز جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به گزارش تبریز بیدار ، دکتر کمال الدین هریسی نژاد  استاد برجسته حقوق دانشگاه تبریز به دیار باقی شتافت.

مرحوم هریسی نژاد  استاد تمام حقوق عمومی دانشگاه تبریز سابقه   بیش از ۳۴ سال  تدریس و از اساتید فن در  حقوق عمومی ایران بود و آثار و تالیفات متعددی را به جامعه علمی ایران  به رشته تحریر درآورده بود.

این گزارش می افزاید دکتر هریسی نژاد مشاور حقوقی شورای چهارم شهر تبریز را نیز در کارنامه کاری خود داشت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.