تخطئه به روش عاشقان کدخدا!

تحقیر بهتر است یا تحریم؟

اظهار نظر منتقدین توافق به روش برجام در چند روز گذشته، نه از باب خوشحالی برای تمدید تحریم هایی است که برای مردم ما تازگی ندارد بلکه نقض قراردادی است که آمریکایی ها در آن به دنبال تحقیر همراه با حفظ تحریم ملتی بوده اند که به تنهایی در مقابلش ایستاده است. سوال اینجاست قراردادی که به دنبال برداشتن تحریم های ظالمانه بود موجودیت آن با حفظ تحریم چه معنایی دارد؟

سرویس سیاسی تبریزبیدار؛

قانون تحریم ISA  یا همان داماتو بر خلاف تعهدات آمریکایی در جریان برجام بار دیگر تمدید شد. تمدید این قانون تحریمی آن هم به مدت ۱۰ سال از آنجا اهمیت دارد که طبق برجام آمریکا ۷ سال دیگر باید تمامی قوانین تحریمی و زیر ساخت های قوانین مرتبط با تحریم های هسته ای را لغو کند و تصویب ۱۰۰ در صدی این قانون در کنگره و سنا نقض صریح برجام تلقی می شود و برخلاف موارد گذشته وتوی رئیس جمهور و دولت آمریکا هم نمی تواند مانع اجرای آن شود. پس از تصویب این قانون مخالفان و موافقان برجام در روزهای گذشته بحثهای مختلفی پیرامون این اتفاق مهم بر زبان راندند. بر خلاف ذائقه موافقان ۱۰۰ درصدی برجام که آن را دستاورد بزرگ می نامند این بار حتی تیم مذاکره کننده هم به نقض برجام در پس تصویب تمدید این قانون اذعان کردند.

اما گویا عاشقان وطنی کدخدا  که دستاورد بزرگ خود را از دست رفته می دیدند با حمله مخالفان برجام، نقد و دلسوزهای مخالفان برجام را خوشحالی توصیف کرده و علاوه بر این آنها را با روشی نخ نما به همصدایی با اسرائیل و عربستان سعودی متهم کردند.این روش که در هنگامه تصویب برجام از سوی طرفداران کدخدا برای تخطئه منتقدین به کار گرفته شده این بار هم برای کمرنگ کردن شکست اعتماد به آمریکا بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

بدیهی است که مخالفت اسرائیل و سعودی ها به دلیل رقابت های لابی های درونی آمریکاست، و در این زمینه اظهار نظرهای رئیس سازمان سیا، وزیر انرژی آمریکا و برخی سیاستمدارهای کهنه کار آمریکایی که برجام را فرصتی بزرگ برای غلبه بر ایران هسته ای ارزیابی کرده بودند از نظر آنها همیشه پنهان می ماند. آمریکایی ها با خوی استکباری که  به صورت ویژه در میان دولتمردان آنها بروز یافته همیشه برای از میان برداشتن مخالفان خود در عرصه جهانی با  اتخاذ روشهای خصمانه درجهت تحقیر هر کشوری که در مسیر اهدافشان قرار بگیرد حرکت می کنند.

نکته اینجاست که اظهار نظر منتقدین توافق به روش برجام در چند روز گذشته، نه از باب خوحالی برای تمدید تحریم هایی است که برای  مردم ما تازگی ندارد بلکه نقض قراردادی است که آمریکایی ها در آن به دنبال تحقیر همراه با حفظ تحریم ملتی بوده اند که به تنهایی در مقابلش ایستاده است. حال نیک بنگریم  آنانکه به توافق به هر قیمتی با غرب راضی هستند پاسخ دهند تحقیر با تحریم بهتر است یا تحریم؟ سوال اینجاست قراردادی که به دنبال برداشتن تحریم های ظالمانه بود موجودیت آن با حفظ تحریم چه معنایی دارد؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.