رئيس پليس امنيت عمومي آذربایجان شرقی خبر داد:

پلمب ۱۹ واحد صنفی متخلف در تبریز

رئیس پلیس امنیت عمومی استان از اجرای طرح نظارت بر صنوف و پلمب ۱۹ واحد صنفی متخلف و مزاحم در تبریز خبر داد.

به گزارش تبریز بیدار ، محمدحسن پاشا در تشریح این خبر،گفت: گشت های کنترلی و نظارتی تلفیقی اداره نظارت براماکن عمومی و نمایندگان اتاق اصناف و بازرسان اتحادیه های مربوطه به همراه ماموران راهور بصورت محسوس و نامحسوس تعداد ۲۳۵ واحد صنفی را بازرسی کردند.

وی در ادامه افزود:در این طرح به تعداد ۱۷۴نفر از مدیران واحدهای صنفی در خصوص رعایت ضوابط و مقررات اماکن عمومی، در خصوص رعایت ضوابط و مقررات اماکن عمومی مبنی بر عدم پارک خودرو مربوط به نمایشگاه بصورت مورب ، عمودی و افقی روی پل ، پیاده رو و محدوده خیابان بصورت دوبله و سوبله ، عدم تعمیر خودرو در جلو مغازه و محدوده خیابان، تذکرات و آموزش های لازم ارائه شد.

سرهنگ پاشا ضمن اشاره به نتایج این طرح ،خاطرنشان کرد:از مدیران تعداد ۶۱ واحد صنفی بعلت عدم رعایت ضوابط و مقررات تعهد اخذ و به تعداد ۴۰ واحد صنفی دیگر نیز به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات اماکن عمومی و به ۲۲ واحد صنفی نیز به دلیل نداشتن پروانه کسب برگ اخطاریه صادر شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان در پایان تصریح کرد: در این طرح ۱۹ واحد صنفی نیز برابر ماده ۲۷ قانون نظام صنفی پلمب و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.