معاون اداری‌و‌مالی‌شهرداری تبریز:

حمایت شهرداری از باشگاه تراکتورسازی، ارتباطی به منابع پرداخت حقوق کارکنان ندارد

معاون اداری و مالی شهردار تبریز گفت: شهرداری تبریز، لایجه مساعدت مالی به باشگاه تراکتورسازی را با لحاظ پشتوانه‌های مالی لازم و با دستور شهردار محترم، تقدیم شورا کرده بود؛ با این حال این لایحه متاسفانه نتوانست نظر مساعد شورا را جلب کند.

به گزارش تبریز بیدار ، مظفر سلیمانی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: لوایح شهرداری تبریز به خصوص در زمینه‌های مالی، با امکان‌سنجی‌ها و بررسی‌های لازم تنظیم و تدوین می‌شود؛ از این رو، قطعاً اگر امکان کمک مالی به باشگاه تراکتور وجود نداشت، چنین لایحه‌ای نیز در صحن شورا مطرح نمی‌شد.

وی با تاکید بر این‌که مشکلی از بابت پرداخت حقوق کارگران و کارکنان شهرداری تبریز بارز نیست، خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز حمایت از باشگاه تراکتورسازی را از ضرورت‌های نشاط اجتماعی می‌داند. کمک مالی به این باشگاه نیز در همین راستا مورد توجه قرار داشت.

معاون اداری و مالی شهردار تبریز اضافه کرد: حمایت‌های مالی شهرداری از رویکردهای فرهنگی و اجتماعی شهر، در ردیف مجزای خود بررسی و تنظیم می‌شود و ارتباطی به منابع پرداخت حقوق نیروی انسانی ندارد.

سلیمانی با اشاره به این‌که شهرداری‌ها همواره به عنوان حامی و پشتیبان حرکت‌های اجتماعی، نقش عمده در توسعه فرهنگی شهر دارد، یادآور شد: طرح این موضوع که شهرداری، برای کمک به سایر مجموعه‌ها، حقوق کارکنان خود را به تاخیر بیندازد، منطقی و کارشناسی نیست.

این گزارش می افزاید لایحه کمک به باشگاه فوتبال تراکتور سازی دوبار در هفته های گذشته در جلسات شورای شهر تبریز رد شد و انتقادات برخی اعضا شورای شهر را به همراه داشت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.