در نشست علنی امروز مطرح شد

موافقت مجلس با افزایش همکاری بین ایران و آذربایجان برای ادامه ساخت سد خدا آفرین و قیز قلعه سی

نمایندگان مردم درخانه ملت لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره‌برداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها و نیروگاه‌های برق آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بر روی رودخانه ارس را تصویب کردند.

به گزارش تبریز بیدار ، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۷ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی،با لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت،بهره‌برداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها و نیروگاه‌های برق آبی خداآفرین و” قیزقلعه سی “بر روی رودخانه ارس را با ۱۵۴ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.

در ماده واحده لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره‌برداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها و نیروگاه‌های برق آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بر روی رودخانه ارس آمده است: موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره‌برداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها و نیروگاه‌های برق آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بر روی رودخانه ارس مشتمل بر یک مقدمه و ۱۷ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

درتبصره این ماده واحده نیز آمده است:دراجرای این موافقتنامه رعایت اصول ۷۷ (هفتاد و هفت) و اصل ۱۳۹ (یکصد و سی و نهم) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

همچنین در جریان بررسی این لایحه “سیده فاطمه ذوالقدر” نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه موافقتنامه جمهوری اسلامی ایران با آذربایجان اشاره به ضرورت اصلاح ویرایشی درمتن ماده داشت،همچنین “ادیانی”نماینده مردم سوادکوه و قائمشهر درمجلس تأکید داشت باید اصول ۱۷۷ و ۱۳۹ در تمامی متن لایحه موافقتنامه لحاظ شود.

براساس این گزارش؛”قاضی پور “به عنوان نماینده موافق با لایحه مذکور گفت: مطالعات لازم در خصوص این لایحه موافقتنامه انجام شده و احداث این سدها به نفع ایران است و می‌تواند در توسعه اقتصادی کشور موثر باشد.

همچنین؛”قلی الله قلی زاده” نماینده مردم کلیبر در مجلس در موافقت با این لایحه اظهار داشت: با اجرای این موافقتنامه و احداث سد،زمین‌های زیادی از حالت دیمی به آبی تبدیل خواهد شد و این موضوع به نفع بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.