مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز خبر داد:

توسعه جنگل کاری های برون شهری تبریز با روش های مکانیزه آبیاری

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز گفت: جنگل کاری های برون شهری تبریز با اجرای روش های مکانیزه آبیاری توسعه می یابد.

به گزارش تبریز بیدار ، به نقل از مهر، محمدحسین حسن زاده چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سراسر دنیا، فضای سبز استانداردهای متفاوتی دارد که این به دلیل تفاوت در شاخص هاست و در کشور ما وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد متولی، استاندارد و نُرم فضای سبز به ازای هر شهروند را ۱۲ مترمربع مشخص کرده است.

وی ادامه داد: میانگین سرانه فضای سبز درون شهری تبریز و برون شهری تبریز یکسان بوده و جنگل کاری های وسیع در اطراف تبریز، از عمده اقدامات سازمان پارکها جهت توسعه فضای سبز است و مهمترین اقدامی که از چند سال گذشته شروع کرده ایم، این بوده که جلوی تغییر کاربری های فضای سبز را بگیریم و اجازه ندهیم که سرمایه های زیست محیطی مان کمتر از این شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز با بیان اینکه در کنار این، توسعه فضای سبز را در اطراف شهر و بیرون از محدوده داخلی هم ادامه داده ایم، تصریح کرد: البته نه به این معنی که محدوده داخلی را فراموش کنیم بلکه در حد امکان و اعتبارات در قالب پارک های محله ای و…سعی کرده ایم فضاهای سبز را بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: برای تامین فضاهای بزرگ ناچار به بیرون از شهر متوسل شدیم و با همکاری نهادهایی مختلفی چون استانداری آذربایجان شرقی، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و…توسعه جنگلکاری را در اطراف تبریز ادامه داده ایم.

حسن زاده خاطر نشان کرد: برای این منظور از طرف شرق، آرپا دره سی را جنگلکاری کرده ایم در شمال نیز کوه های عینالی و در جنوب هم به ترتیب پارک عباس میرزا و ائل باغی را به فضای سبز تبدیل کردیم و همین سیاست را در غرب تبریز نیز در اراضی قراملک و اطراف کنارگذر غربی دنبال می کنیم.

وی با اشاره به اینکه توسعه جنگلکاری ها با اعمال فناوری های نوین آبیاری همراه بوده است، خاطرنشان کرد: حذف روش های سنتی آبیاری و اجرای روش های قطره ای زمان بندی شده، رویکردی است که در توسعه جنگل کاری های پیرامون شهر به کار گرفته شده و نقش موثر در بهینه سازی هزینه ها و حفظ منابع آبی داشته است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز یادآور شد: خوشبختانه در طرح جامع تبریز که مراحل نهایی را می گذراند، این محدوده ها که هم اکنون خارج از شهر محسوب می شوند، به محدوده شهر اضافه خواهند شد و در آن صورت می توانیم ادعا کنیم که میزان فضای سبز شهری در تبریز به عددی نرمال می رسد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.