دادستان تبریز خبر داد:

اجرای نیابت قضایی در پرونده حادثه قطار تبریز ـ مشهد در دادسرای تبریز

دادستان تبریز از اجرای نیابت قضایی در پرونده حادثه قطار تبریز ـ مشهد در دادسرای تبریز خبر داد.

به گزارش تبریز بیدار ، موسی خلیل‌الهی اظهار داشت: نظر به اینکه خانواده های جانباختگان و مصدومین حادثه قطار تبریز- مشهد به دلیل اینکه حادثه در سمنان وقوع یافته است و به لحاظ مسافت راه دچار مشکل نگردند، حسب هماهنگی با دادستان محترم سمنان، نیابت قضائی به دادستانی تبریز ارجاع شده است.


وی ضمن همدردی با خانواده‌های جانباختگان افزود: شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز واقع در اول سربالائی ولیعصر – ساختمان شماره ۲- طبقه ۴، به این امر اختصاص یافته است.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز ادامه داد: تا آخر وقت اداری ۱۶ آذر ۹۵ تعداد ۲۰ نفر از خانواده‌های جانباختگان و ۴ نفر از مصدومان به شعبه اختصاصی مراجعه نموده اند و اقدامات لازم انجام یافته است؛ پرونده نیابتی مفتوح می‌باشد تا بخشی از مشکلات خانواده های جانباختگان و حادثه دیدگان برطرف شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.