اسوتچی در گفتگو با تبریزبیدار:

اگر مشکل پرداخت حقوق ها بارز نیست چرا پرداخت نمی کنید؟ / گفته اند حقوق ماهیانه نه حقوق پس از ۴۰، ۵۰ روز!

اسوتچی تاکید کرد: حرف ما این است از همان منابعی که گفته اند برای کمک به باشگاه پول داریم بدهیم خب از همان منبع پول معوقه کارمندان شهرداری را هم بدهید.

به گزارش تبریز بیدار ، بحث کمک مالی شهرداری تبریز به باشگاه تراکتور سازی  در راستای آنچه که  توسعه برنامه های فرهنگی عنوان شد یکی از بحث های داغ  در دو جلسه اخیر شورای شهر تبریز بود که با مخالفت اکثریت اعضا روبرو شد و این لایحه شهرداری مورد موافقت اعضا  قرار نگرفت. 

محمد حسن اسوتچی که به پیگیری حقوق کارمندان جز و کارگران شهره است در مخالفت با این لایحه گفته بود اگر شهرداری پول دارد چرا حقوق معوقه کارکانش را پرداخت نمیکند که اظهارات اسوتچی با جواب مسئولین شهرداری روبرو شد. استدلال شهرداری در این زمینه این بود که منبع لایحه کمک  به باشگاه فوتبال ترکتور سازی با پرداخت حقوق کارکنان فرق می کند و لوایح شهرداری در زمینه های مالی با امکان سنجی ها و بررسی های لازم تدوین و تنظیم می شود از اینرو اگر امکان کمک به باشگاه وجود نداشت چنین لایحه قطعا در صحن شورا مطرح نمیشد و بحث تحت فشار بودن شهرداری برای پرداخت کارکنان تحت این سازمان را رد کرد. 

در همین زمینه اسوتچی عضو شورای شهر تبریز در گفتگو با تبریزبیدار با رد استدلال مسئولین شهرداری تبریز اظهار داشت: مسئله ما این است اگر این مبلغ  کمک به باشگاه تراکتور سازی امکان پرداخت از بودجه شهرداری را دارد  دیگر نیازی نبود تا از شورا مجوز بگیرند و لذا مشخص است که این لایحه  از  منابع مالی از بودجه  تامین گردد که  نیاز  به اخذ شورا دارد.

وی افزود: بنابراین اگر این منبع برای این لایحه از بودجه قسمت اداری شهرداری است از همان راه لایحه پرداخت حقوق کارمندان را هم به شورا بیاورند تا دیگر نگویند با مشکل روبرو هستیم.

اسوتچی با ابراز تأسف در تاخیرهای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان شهرداری اظهار داشت: امرو که مورخ  ۱۸ آذر سال ۹۵ است و با وجود گذشت ۱۸ روز از ماه حقوق تعدادی از کارمندان سازمان پارک ها پرداخت نشده است خب شهرداری  از همان راه که پول باشگاه را میپردازد از همان راه حقوق کارمندان سازمان پارکها را هم بپردازد نه اینکه  برود از سیمان صوفیان قرض بگیرد و پول آنها را بپردازد!

وی تاکید کرد: می گویندمشکلات  پرداخت حقوق کارمندان شهرداری تبریز بارز نیست  خب اگر مشکلی وجود ندارد چرا تا کنون حقوق این کارمدان را پرداخت نکرده اند؟

عضو شورای شهر تبریز تصریح کرد: منظور از حقوق ماهیانه این است که پس از گذشت ۳۰ روز کاری حقوق پرداخت شود ه اینکه به ۴۰ روز و ۵۰ روز بکشد مثلا حقوق شهردار و معاونان و دیگر مسئولین  سر موقع پرداخت می شود چرا حقوق این افراد هنوز پرداخت نشده واریز به موقع حقوق های کارمندان از وظایف شهرداری و مسئولان مربوطه هست حتما پول ندارند که پرداخت نکرده اند اگر پول دارند و نمی دهند آنوقت مشکل از جای دیگر نشأت میگیرد.وقتی مسئولان بلند پایه شهرداری و رئیس شورا که حقوق های زیادی دریافت می کنند چه می دانند کارمندانی که حقوق ناچیزی می گیرد و  اقساط گوناگونو اجاره خانه  پرداخت می کند وقتی حقوقش دیر واریز می شود با چه مشکلی روبرو می شوند.

اسوتچی در پایان تاکید کرد: حرف ما این است از همان منابعی که گفته اندبرای کمک به   باشگاه پول  داریم بدهیم از همان منبع پول معوقه کارمندان شهرداری را هم بدهید.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.