تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ۱۴:۰۰:۳۰ شناسه خبر : ۱۰۶۱۷۷۶

کاهش بارشها وضعیت واقعی تراز دریاچه را مشخص کرد

دریاچه ارومیه و آسیبی به نام آمارهای متناقض!

نکته در نفی هر گونه اطلاع رسانی غیر شفاف و متناقض به مردم است کما اینکه در این زمینه ارائه آمارهای متناقض از سوی مسئولین امر ، سردرگمی خبری در خصوص دریاچه ارومیه به وجود آورده است.

به گزارش تبریز بیدار ،  خشک شدن دریاچه ارومیه با تداوم خشکسالی ها و افزایش بهره برداری از منابع آبی زیر زمینی و رودخانه در حوزه این زیست بوم بزرگ در کشور، به عنوان یکی از بزرگترین چالش های محیط زستی کشور مطرح است که اثرات آن به طور مستقیم منطقه شمال غرب با حجم جمعیتی بسیار بالا و در مرحله  بعد شهرهای اطراف پایتخت و خود پایتخت را تحت تاثیر خود قرار می دهد. با وجود مبرهن بودن این موضوع و عده انتخاباتی روحانی برای احیای دریاچه ارومیه مسیر احیا آن چنان در مسیر بهبودی قرار نرگفته است و انتقدات خود مسئولین این ستاد که از سوی رئیس جمهور حکم گرفته اند را در پی داشته است.


بیمقدار نماینده مردم تبریز هم در گفتگوی تفضیلی با تبریزبیدار با انتقاد از محقق نشدن بودجه دریاچه این امر را غیر قابل دانست و پایین شدید و دوباره تراز دریاچه را از اثرات وضعی این بی توجهی ها در سایه کمبود بارش های پاییزی دانست. 


با توجه به کاهش 40 درصدی بارشها در حوزه آبریز این دریاچه در سال جاری و اذعان کارشناسان به کاهش ترازاظهار نظر امروز معاون عمرانی دریاچه ارومیه مبنی بر افزایش 23 سانی متری تزار جای تامل دارد؟ جالب اینجاست در همین جلسه رئیس آب منطقه آذر بایجان شرقی از کاهش تراز آب دریاچه ارومیه خبر می دهد.
Image title


Image title


اظهار نظر متناقض در نحوه اطلاع رسانی موضوعی که به نوعی مهمترین چالش استان های شمال غربی است موجبات بی اعتمادی و سردرگمی مردم را در پی داشته است  . البته مسئولین امر از ابتدا در این زمینه تلاشهای فراوانی انجام داده اند اما نکته در نفی هر گونه اطلاع رسانی غیر شفاف و تبلیغاتی  به مردم است کما اینکه در این زمینه ارائه آمارهای متناقض از سوی مسئولین امر ، سردرگمی خبری در خصوص دریاچه ارومیه به وجود آورده است که  امیدواریم که این اطلاع رسانی با شفافیت و بدون تناقض صورت گیرد تا شائبه هر گونه آما رهای غیر واقعی و تبلیغاتی از میان برود.


کماینکه علیرغم تاکید مسئولین بر کاهش بارشهای سال 94 نسبت به سال 93 از رشد تراز دریاچه خبر می دادند و از  اقدامات موثر در زمینه احیا سخن میگفتند اما همین خبر و  خوشحالی آن  دیری نپایید و با کاهش بارشها در سال 95  این بار اقدامات موثر هم نتوانست تراز آب دریاچه را ثابت یا افزایش دهد!