تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : سیاسی , چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ ۱۹:۳۱:۳۴ شناسه خبر : ۱۰۶۲۲۷۲

به بهانه سالروز حماسه ۸ و ۹ دی؛

دو قطبی سیاسی زاییده شکافهای اجتماعی

فتنه ۸۸ را می توان خروج اشرافیت بر جمهوریت با حمایت دشمنان ملت و سواری گرفتن از طبقه نوکیسه و استفاده ابزاری از طبقه متوسط دانست.

یادداشت میهمان تبریزبیدار/  رامین نظامی خواه؛


فتنه۸۸ خسارت های زیادی را در کشورمان به بار آورد. یکی از این خسران ها، تعمیق شکاف های اجتماعی بود.

آنچه که امروز با عنوان دوقطبی مطرح می شود و خطر آن برای کشور به حدی رسیده است که رهبر انقلاب هشدار های چندباره ای در این باره مطرح می کنند، برخلاف تصور اولیه تنها به سیاست محدود نیست،  بلکه در حوزه فرهنگ و اجتماع بیشتر و خطرناک تر مینماید.

تقابل دشمن گونه ی این جناح و آن دسته، تحت تاثیر و تأثر دوقطبی شدن جامعه و تضاد اجتماعی میان اقشار ملت قابل تحلیل است.

متأسفانه شواهد نشان می دهند با تداوم خط سیر تفکر فتنه آفرین توسط همفکران فتنه گران و بازی خوردن برخی آقایان، شکاف این دوقطبی هرروز عمیق تر و بازگشت به مسیر وحدت آفرینی دشوارتر می شود.نگاه قشرهای مختلف جامعه نسبت به دیگر اقشار تا حدی منفی شده است که صحبت از نفرت طبقاتی است.

اما چرایی این شرایط و نقش فتنه ۸۸ در کلید زدن این مسیر خطرناک مهم است. فتنه ۸۸ را می توان خروج اشرافیت بر جمهوریت با حمایت دشمنان ملت و سواری گرفتن از طبقه نوکیسه و استفاده ابزاری از طبقه متوسط دانست.

فتنه ۸۸ به امید بهره برداری قدرت طلبانه، روی شکاف های موجود در جامعه ایرانی دست گذاشت و تعمیق این شکاف ها را کلید زد. شکاف اقتصادی و طبقاتی، شکاف قومیتی و شکاف مذهبی از جمله مواردی بود که برنامه ریزی دقیقی جهت سواستفاده از آنها برای جلب حمایت از خود و بحران آفرینی در کشور انجام شده و در عملیاتی چند ماهه پیاده شد.

اگرچه فتنه۸۸ با مدیریت رهبری و بصیرت ملت خاموش شد اما این شکاف ها به جای خود باقی هستند و هر روز نیز عمیق تر می شوند و در صورت تداوم  غفلت، ظرفیتی فعال برای بحران آفرینی و فتنه جدید در ابعاد بزرگتر و خطرناک تر هستند.

نخبگان انقلابی باید با تکیه بر مبانی روشن انقلاب اسلامی و سیاست گذاری های هوشمندانه رهبر انقلاب، مسیر عدالت گستری در بخش ها و حوزه های مختلف را ترسیم و پیشروی اجرای این برنامه ی راه باشند؛ چرا که رسیدن به مرحله تمدن اسلامی تنها با تحقق و گذار از دولت اسلامی ممکن خواهد شد و پر کردن دره های عمیقِ شکاف های اجتماعی تنها با خدمت بی منت به مستضعفان و مدیریت نظام مند کشور ممکن است.