جلالی در گفتگو با تبریزبیدار:

مدیریت ایستگاه های بی آرتی را اجاره داده ایم / وضعیت کارگران بی آر تی قانوناً به ما مربوط نیست / دخالت ما کارگران را از نان خوردن می اندازد!

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تبریز تأکید کرد: ما تنها نظارت داریم که مسافرانمان جا نمانند و به صورت حجمی با شرکت قرارداد بسته ایم و نمی توانیم در مورد حقوق و مزایای کارگرانی که این شرکت به کار گیری نموده دخالت کنیم.

به گزارش تبریز بیدار ،  پس از انتشار خبر ” پرداخت حقوق یک شیفته به کارگران دو شیفته بی آر تی تبریز”  از سوی محمد حسن اسوتچی عضو شورای شهر تبریز، به سراغ مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه رفتیم تا ماجرا را از وی پیگیر باشیم.

فرخ جلالی در گفتگو با تبریزبیدار اظهار داشت: شهرداری تبریز ایستگاه بی آر تی را به صورت اجاره ای به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است و به لحاظ قانونی نفراتی که در آنجا به کارگیری می کند به ما مربوط نیست.

وی افزود: ما به صورت اجاره ای پیمانکاری مدیریت ایستگاه های بی آر تی را اجاره داده ایم و می تواند هر کس را به کار گیری و انتخاب کند.

مدیر عامل شرکت اتوبسرانی تاکید کرد: ما تنها نظارت داریم که مسافرانمان جا نمانند و ما به صورت حجمی با شرکت قرارداد بسته ایم و نمی توانیم در مورد حقوق و  مزایای کارگرانی که این شرکت به کار گیری نموده دخالت کنیم.

جلالی در ادامه گفت: ما کار را واگذار نکرده ایم بلکه به اجاره  داده ایم و قرار داد به این صورت است که از محل دریافت کارکرد کارت بلیط های الکترونیک از طرف مردم بخشی تامین می شود و بخش دیگر را به صورت سوبسید به آن شرکت پیمانکار را ما پرداخت می کنیم. باید توجه داشته باشیم آن مبلغی که ما می دهیم از کل پرداختی مردم که این کارگران مامور دریافت آن هستند کمتر است.

وی افزود: این موضوع سبب می شود که فلان کارگری الان این مبلغ ۷۰۰  هزار تومان را می گیرد  از نان خوردن بیفتاد چرا که قبلا از بهزیستی یا کمیته امداد ماهیانه ۱۰۰ الی ۵۰ هزار تومان می گرفت و این دخالت ها در کار شرکت  این ۱۰۰ نفر از نان خوردن می اندازد و به من لعنت می فرستند نه به آقای اسوتچی!

اخبار مرتبط:

کارگران کارت زن بی آرتی دو شیفت کار می کنند اما یک شیفت حقوق می گیرند! / شهرداری نظارت نمی کند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.