سرمربی خارجی هدایت تراکتور سازی را بر عهده می گیرد؟

احتمال حضور مربی خارجی به منظور هدایت سرخ پوشان تبریزی وجود دارد.

به گزارش تبریز بیدار ، مسئولین باشگاه تراکتور سازی تبریز به دنبال انتخاب سرمربز فصل آینده این تیم هستند که مذاکراتی را با مربیان داخلی انجام داده اند.

تیم های بدهکار از سوی فدراسیون فوتبال از عقد قرارداد با مربیان خارجی محروم هستند ولی مدیران تراکتور سازی می خواهند با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جلسه برگزار کنند تا مجوز عقد قرارداد با مربی خارجی را بگیرند.

مدیران تراکتور سازی به دنبال بهترین انتخاب هستند و به همین منظور از روز های گذشته مذاکراتی را انجام داده اند.

باید منتظر ماند و دید که سرمربی ایران هدایت تراکتور سازی را بر عهده خواهد گرفت یا مربی خارجی به تبریز می آید؟ 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.