احتمال شکستن درختان سطح شهر تبریز

از گذاشتن اتومبیل در زیر درختان خودداری کنید

به دلیل تشدید سرعت وزش باد در ساعات آینده، احتمال شکستن درختان و سقوط اشیا به دلیل وزش باد وجود دارد.

به گزارش تبریز بیدار ، به دنبال آغاز وزش شدید باد از ساعات گذشته در سطح شهر، احتمال تشدید وزش تند باد شدید در تبریز بر اساس پیش بینی های صورت گرفته وجود دارد.

بر این اساس به شهروندان توصیه می شود از گذاشتن اتومبیل در کنار درختانی که احتمال سقوط به دلیل وزش تند باد دارند، خودداری کنند.

همچنین از شهروندان درخواست می شود از گذاشتن اشیاء سبک در پشت بام ها خودداری کنند تا در صورت وزش تندباد از سقوط اشیا وقوع حوادث ناخواسته جلوگیری شود.

گفتنی است نیروهای خدماتی و امداد رسان و سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز در آماده باش به سر برده و نسبت به خدمات و ایمن سازی امداد رسانی در صورت بروز اتفاق در سطح شهر اقدام خواهند کرد.

شهروندان می توانند در صورت بروز اتفاق غیر مترقبه  و نیاز به حضور نیروهای خدماتی مراتب را به سامانه ۲۴ ساعته ۱۳۷ شهرداری تبریز اطلاع دهند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.