منتخب مردم تبریز در شورای پنجم در گفتگو با تبریزبیدار؛

با فکر و تدبیر و عقلانیت و همفکری می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم/ امیدوارم در ۴ سال بتوانیم جواب اعتماد مردم را بدهیم

سعید دباغ نیکوخصلت اظهار داشت: بنده از اعتماد مردم بسیار تشکر می کنم و با این انتخاب وظیفه سنگینی بر دوش بنده قرار گرفته و امیدوارم با فکر و تدبیر و عقلانیت و همفکری بتوانیم پتانسیل های تبریز را بالفعل کرده و از جوانان در جهت حل مشکلات شهری و ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان استفاده نماییم.

به گزارش تبریز بیدار ، سعید دباغ نیکوخصلت منتخب مردم تبریز در شورای پنجم در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری ضمن تقدیر از مردم در انتخاب وی اظهار داشت: بنده از اعتماد مردم بسیار تشکر می کنم و با این انتخاب وظیفه سنگینی بر دوش بنده قرار گرفته و امیدوارم با فکر و تدبیر و عقلانیت و همفکری بتوانیم پتانسیل های تبریز را بالفعل کرده و از جوانان در جهت حل مشکلات شهری و ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان استفاده نماییم.

وی افزود: تبریز۲۰۱۸ پتانسیل بالایی دارد و امیدوارم بستری مناسب برای افزایش تعداد توریست ها و همچنین  توسعه شهری و وفاق در شورا شود و دل ها به یکدیگر نزدیک گردد.

نیکوخصلت ادامه داد: امیدوارم در ۴ سال آتی بتوانیم جوب اعتماد مردم را داده  و با توجه به شناختی که از نفرات انتخابی دارم امیدوارم بتوانیم در این ۴ سال کارهای بزرگی را انجام دهیم.

منتخب مردم تبریز در شورای پنجم ضمن تاکید بر روحیه جمعی در شورای پنجم گفت: “من” باید “ما” شود و در کنار وحدت اعضای شورا بایستی  بر روی کمک های مردمی نیز در جهت ارتقای فرهنگ جامعه حساب کنیم.

وی افزود: با دستور و امر و نهی ها کاری پیش نمی رود و بایستی در این زمینه اصحاب رسانه ما را نقد کنند چراکه اگر تبریز پیشرفت کند بی شک اثرات مثبت آن به همه مردم شهر خواهد رسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.