رییس سنی منتخبین شورای پنجم مشخص شد؛

بهشتی، رییس و آجودان زاده، دبیر شدند

اولین نشست منتخبین پنجمین شورای اسلامی کلانشهر تبریز برگزار شد.

به گزارش تبریز بیدار ، اولین نشست منتخبین مردم در پنجمین شورای اسلامی کلانشهر تبریز با حضور تمامی منتخبین مردم در دانشگاه تبریز و با حضور  پورمحمدی، رییس دانشگاه و حجت الاسلام عباس زاده، از اساتید دانشگاه تبریز برگزار شد.

تمامی منتخبین شورای پنجم در این جلسه،  محمد باقر بهشتی را به عنوان رییس( رییس سنی) و علی آجودان زاده را به عنوان دبیر برگزیدند.

گفتنی است این انتخاب، بر اساس سن اعضا بوده و موقتی می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.