نماینده مردم تبریز در مجلس مطرح کرد:

کاهش کیفیت آموزشگاه‌های‌رانندگی عامل تشدید تصادفات نوگواهینامه‌ها

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: ضابطه مند شدن اخذ گواهینامه و ارائه آموزش‌های لازم به متقاضیان رانندگی می تواند تا حد زیادی از تصادفات رانندگی بکاهد.

به گزارش تبریز بیدار ، محمد اسماعیل سعیدی، درباره ضابطه مند شدن اخذ گواهینامه‌ها، اظهار داشت: واقعیت آن است که امروزه در بحث آموزش های رانندگی از آموزش های اصلی غافل شده ایم که باید این مهم مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تبریز، اذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کیفیت آموزش های رانندگی قبل از آنکه به بخش خصوصی واگذار شود مطلوب بود اما با واگذار شدن این حوزه به بخش خصوصی کیفیت کاهش چشمگیری پیدا کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: اگر چه دولت برای چابک تر شدن خود باید برخی از حوزه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند اما این مهم به منزله کمرنگ شدن نظارت‌ها نیست این در حالی است که باید در نحوه فعالیت آموزشگاه‌های رانندگی‌ها نظارت‌ها بیش از گذشته باشد.

وی با انتقاد از کمبود نظارت در نحوه فعالیت آموزشگاه‌های رانندگی، افزود: عدم نظارت سبب شده کیفیت آموزش های رانندگی کاهش پیدا کرده و شاهد عدم آموزش و مهارت های لازم به متقاضیان باشیم.

سعیدی با تاکید بر ضرورت بازنگری در نحوه آموزش‌های رانندگی، تصریح کرد: واقعیت آن است که بخش زیادی از حوادث راهنمایی و رانندگی مربوط به رانندگان نو گواهینامه است که نشان دهنده عدم آموزش های علمی لازم به آنها است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت: بدون شک ضابطه مند شدن اخذ گواهینامه و ارایه آموزش های لازم به متقاضیان رانندگی می تواند تا حد زیادی از تصادفات رانندگی بکاهد و کیفیت آموزشی را نیز افزایش دهد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.