صحت انتخابات شورای شهر تبریزبالاخره تایید شد؛

ضرورت قبول نتیجه از سوی کاندیداهای معترض/ همکاری و دوری از حواشی راه روشن برای موفقیت شورای پنجم

با توجه به اینکه در بازشماری ها تغییرات خاصی صورت نگرفت و هیأت نظارت هم صحت انتخابات را تایید نموده، عمل به مرّ قانون و قبول نتیجه انتخابات از سوی کاندیداهای معترض و هوادارانشان ضروری است.

به گزارش تبریز بیدار ، در پی شکایت شماری از داوطلبان عضویت در شورای شهر تبریز بازشماری تعدادی ازصندوقهای رای انجام شد.

حجت الاسلام اسماعیلی رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان تبریز اعلام کرد :  با حضور کارشناسان خبره و مطمئن تعدادی از صندوقهای مدنظر هیات نظارت و کاندیداهای معترض در حضور اعضای هیات نظارت وهیات اجرایی شهرستان تبریز و نمایندگان هیات عالی نظارت استان شمارش صورت گرفت و تغییرات موثری مشاهده نشد.

هیأت نظارت شهرستان تبریز پس از این بازشماری صحت انتخابات شورای شهر تبریز را تایید نمود.

با توجه به اینکه در بازشماری ها تغییرات خاصی صورت نگرفت و هیأت نظارت هم صحت انتخابات را تایید نموده، عمل به مرّ قانون و قبول نتیجه انتخابات از سوی کاندیداهای معترض و هوادارانشان ضروری است. 

این گزارش می افزاید از میان بیش از ۵۰۰ کاندیدای انتخابات شورای شهر تبریز، شهرام دبیری، شکور اکبر نژاد، فریدون بابایی اقدم، محرم محمد زاده، عیدالله تقی پور، فرج محمد قلیزاده، سونیا اندیش، محمد باقر بهشتی، کریم صادق زاده، علی آجودان زاده، غلامحسین مسعودی ریحان و علی اشرف نیا موفق شدند به شورای پنجم شهر تبریز راه یابند.

اتفاقات تلخ شورای دوم و چهارم تبریز از یک سو و رویداد فرا ملی تبریز ۲۰۱۸ ضرورت همکاری اعضای شورای پنجم را بدون حواشی بیش از پیش بیشتر می کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.