روایت علیرضا منادی از فساد دانشگاه آزاد؛

تخلفات میرزاده و فرزندش محرز است/ مستندات را به قوه قضائیه ارائه می کنیم

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد تصریح کرد: در مجلس نهم برخی تخلفات به نمایندگان گزارش شده بود و قرار بود تحقیق و تفحصی از دانشگاه آزاد شکل بگیرد اما با تغییر مجلس، مسکوت ماند.

به گزارش تبریز بیدار ، علیرضا منادی سپیدان معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در زمان مدیریت میرزاده در دانشگاه آزاد، گفت: قرار است مستندات برخی از تخلفاتی که آقای دکتر ولایتی اخیراً درباره زمان مدیریت میرزاده در دانشگاه آزاد مطرح کرده به قوه قضائیه ارائه شود.

وی با بیان اینکه برخی از تخلفات در زمان مدیریت میرزاده در دانشگاه آزاد محرز است، ادامه داد: به طور مثال یکی از تخلفات صورت گرفته نحوه مدیریت نامناسب و دخالت‌های نابجا در امور این دانشگاه بوده است.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد تصریح کرد: البته در مجلس نهم برخی تخلفات به نمایندگان گزارش شده بود که قرار بر این بود تحقیق و تفحصی از دانشگاه آزاد شکل بگیرد که با تغییر مجلس این موضوع مسکوت ماند.

منادی‌سپیدان خاطرنشان کرد: مدارک و مستندات تخلفات آقای میرزاده و پسر ایشان قطعاً در اختیار قوه قضائیه قرار داده خواهد شد تا مراجع ذی‌صلاح به آن رسیدگی کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.