رییس اتاق بازرگانی تبریز:

فرآیند پیچیده قانون مالیات دولت و واحد های تولیدی را با مشکل مواجه کرده است

رییس اتاق بازرگانی تبریز گفت: فرآیند پیچیده قانون مالیات، دولت و واحدهای تولیدی را درگیر کرده است، ضرورت دارد برای مرتفع کردن مشکلات مالیات اقداماتی انجام شود.

به گزارش تبریز بیدار ، به نقل از ایسنا، صمد حسن‌زاده در جلسه بررسی مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده استان، اظهار کرد: برخی کشورها بر اساس مواد اولیه، نحوه تولید متغیر دارند و از واردات کالاهای خارجی جلوگیری می‌کنند، ولی این در قانون لحاظ نشده است و متاسفانه این مشکل در جامعه ما نیز رسوب می کند.

رییس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه اخذ مالیات از واحد های تولیدی فشار بیشتری را به واحد ها وارد می کند، افزود: با اخذ مالیات قیمت تمام شده کالاها افزایش یافته و قدرت رقابتی کالاهای خارجی از واحدهای تولیدی استان کاهش می‌باید؛ بنابرین با کاهش قدرت رقابتی ورود کالاهای قاچاق و کالاهای خارجی به استان افزایش می یابد در نتیجه بار مالی برای واحد های تولیدی حاصل می شود که با رکود اقتصادی مواجه است.

حسن زاده خاطرنشان کرد: باید به صورت کارشناسی مطالب را به هیئت دولت ارسال کنیم تا مسائل مالیاتی به صورت ریشه ای مرتفع شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.