ضرورت شناخت امام(ره)؛

بجاى رجوع به «یاران» امام (ره) به «یاوران» امام (ره) رجوع کنیم

چگونه است که قاطبه یاران امام (ره) در زمانیکه وظیفه و بلکه رسالت دارند ما را نسبت به او عارف کنند، در عبودیت، اخلاص، جهانبینى، عدالتخواهى، سیاست ورزى، اخلاق، زهد، مبارزه، مظلوم دوستى، ظالم ستیزى، سازش ناپذیرى و هزار خصوصیت دیگر، یا به او بى شباهتند یا از اینکه به او شبیه باشند بخاطر مصلحت هاى روز مى گریزند؟

یادداشت میهمان تبریزبیدار؛ احمد رضا بیضایی

اگر سخن از ضرورتى بنام شناخت امام (ره) براى نسل ما – که یا فقط دهه پایانى حیات امام (ره) را درک کرده و یا بعد از او پا به جهان بى امام (ره) گذاشته – مى رود، بر ما لازم است در وهله اول به زبان ها یا قلم هایى که امام (ره) را از نزدیک دیده اند رجوع کنیم. 

بى رودربایستى باید بى معرفت باشیم اگر به اینان رجوع کنیم! چرا که آنچه ما از شیوه سلوکشان – بجز استثنائاتى بشدت معدود – در سه دهه ى بعد از رحلت امام (ره) دیده ایم و مى بینیم، ما را به آنها و آنچه آنها از امام (ره) براى شناخت او ارائه مى کنند بى اعتماد کرده است و حتى ما را به هراس مى اندازد که از ما نیز پیروانى بى خاصیت همچون خود براى امام (ره) بسازند.

چگونه است که قاطبه یاران امام (ره) در زمانیکه وظیفه و بلکه رسالت دارند ما را نسبت به او عارف کنند، در عبودیت، اخلاص، جهانبینى، عدالتخواهى، سیاست ورزى، اخلاق، زهد، مبارزه، مظلوم دوستى، ظالم ستیزى، سازش ناپذیرى و هزار خصوصیت دیگر، یا به او بى شباهتند یا از اینکه به او شبیه باشند بخاطر مصلحت هاى روز مى گریزند؟

از اینرو، براى ما چاره اى جز این نمى ماند که بجاى رجوع به “یاران” امام (ره) به “یاوران” امام (ره) رجوع کنیم؛ همانهایى که امام (ره) را تفسیر نمى کنند، معرفى نمى کنند، خاطره از او نقل نمى کنند، نسبتى با بیت او نمى یابند، چهار روز براى انتخابات سنگ او را به سینه نمى زنند، بلکه خودْ “خمینى” هستند و یا به اندازه ظرف جانشان “خمینى” شده اند. و کجایند چنین انسان هایى؟!

همانهایى که وقتى حسینیه جماران را پر مى کردند و حال حسینیه از آمدنشان خوب مى شد، گل از گل خمینى (ره) مى شکفت و با آن عظمت که براى یارانش داشت، به آنها مى گفت که در برابرشان احساس حقارت مى کند. همانهایى که هق هق گریه شان از فرط محبت و معرفت به خمینى (ره)، هنوز هم براى یکى مثل من از ده جلد خاطرات فلانى، امام (ره) را بیشتر مى شناساند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.