زنگ خطر بی ثباتی در شورای پنجم با طعم سیاسی کاری؛

اعتماد مردم لایق چه کسانی می شود?/ از «برنامه و عمل» تا «هوچی گری» های رایج

اگر در صحبتهای اشخاص بدون ارایه برنامه مدون و مشخص در زمینه های مختلف شهری از اقتصاد شهر و سرمایه گذاری گرفته تا فرهنگ چیری عیان نباشد و تنها با تفکر حزبی و سیاسی یا علایق خاص موضوعاتی پراکنده مطرح شود می توان از هم اکنون خطر جدی تکرار دوران های گذشته و بی ثباتی شهر تبریز را پیش بینی کرد.

یادداشت مهمان تبریزبیدار؛ محمد محمودزاده

تبریز خاطره خوشی از منتقدین دو رو و سیاسی کار ندارد. شورای شهر تبریز از بدو تاسیس از سیاسی بازی ها و برخی بنام مردم و به کام برخی نالیده است و احوال خوشی ندارد. نشانه ها فراوانند و سابقه ها مسبوق که می شود شورای شهر بجای آن که حال شهر را خوش کند به ویرانی شهر کمر همت ببندد. مردمی که با هزاران امید در صف رای به آینده شهر چشم دوختنه اند و آخر سر عده ای را دیده اند که به منافع خود رسیده و فقط نام تبریز را برای اهدافی دیگر بکار برده اند.

اهمیت و جایگاه نهاد مردمی شوراها آنچنان بالاست که علاوه بر تمرین دموکراسی در جامعه، پازل قدرتمند و پر اهمیتی را در عرصه مدیریت و خدمات شهری داراست و از این رو اساس اتفاقات مهم در توسعه و آبادانی شهر را باعث می شود. در این بین باند بازی ها و جناح بازی ها شهر را آزرده خاطر کرده است به طوری که گاها دیده شده عضوی تمام تلاش های خود را صرف این می کند تا فلان فامیل و آشنا به پستی در مدیریت شهری برسد و از این طریق باب سوء استفاده و جناح بازی ها باز شود و صدالبته از این طریق نام تبریز و نیازهای آن مطابق میل اشخاص تغییر هم می کند و شهر قربانی عده ای سودجو می شود.

با نگاهی گذرا به لیست منتخبین شهر با وجود عدم حضور برخی ها که تخلفاتشان محرز شد؛ اینبار عده ای را نیز شهروندان از لیست شورای چهارم خط زدند و جالب این که این بار مردم اسامی کسانی را حذف کرده اند که در محافل از منتقدان نیز محسوب می شدند شاید این بار مردم خود تصمیم گرفته اند خودشان وارد عمل شوند و دوغ و دوشاب را به صراحت از هم جدا کنند. از طرفی در میان آرا یعنی سه نفر اول بیشترین رای ها به سبد کسانی رفته است که در شورای چهارم شهر را به مسیری هدایت کرده اند که هم سو با مدیریت شهر سعی در تعالی و آبادانی شهر همت گذارده اند و جالبتر این که جمع آرای این افراد از دیگر کسانی که تازه به شورای اسلامی شهر راه یافته اند بیشتر نیز هست.

واقعا مردم آگاه اند و برای آنها توسعه و آبادانی شهر از هر چیزی مهمتر به نظر می رسد. نه بزرگ شهروندان به کسانی که مدام به انتقاد پرداختند  حاوی پیام مهمی است که صد البته این پیام گیرا قابل توجه منتخبین تازه نفس و خوش اقبالی است که اعتماد مردم اکنون در دستان آنها محک زده خواهد شد. برنامه و عمل به جای هوچی گری و شعار می تواند از هم اکنون تعیین کننده راه نیز باشد تا مردم بتوانند افراد را به خوبی قضاوت کنند.

اگر در صحبتهای اشخاص بدون ارایه برنامه مدون و مشخص در زمینه های مختلف شهری از اقتصاد شهر و سرمایه گذاری گرفته تا فرهنگ چیری عیان نباشد و تنها با تفکر حزبی و سیاسی یا علایق خاص موضوعاتی پراکنده مطرح شود می توان از هم اکنون خطر جدی تکرار دوران های گذشته و بی ثباتی شهر تبریز را پیش بینی کرد.به عبارتی با ورود یک شورای کارآمد، می توان به شهری خوب دست یافت که از نظر عمرانی، خدماتی، رفاهی- تفریحی، فضای سبز، اماکن هنری و فرهنگی و … زبانزد و نمونه باشد و برعکس همین اتفاق نیز شهر را دچار آشفتگی و تنش های گوناگونی خواهد کرد که اعتماد مردم را خدشه دار می کند.

تبریز و شورای شهر آن از بدو تشکیل و حضور شوراها شاهد فراز و فرود فراوان بوده و امیدواریم با توجه به گذشته و درس گرفتن از آن، آینده ای روشن برای تبریز ترسیم شود و هر ۱۳ نفر منتخب شهر به صورت شفاف و برنامه ای معین در تعالی نام بزرگ تبریز و تبریزیان بکوشند.

شهروندان میان اعضای منتخب شورای شهری که با برنامه و اندیشه ای پاک برای ساختن شهر آمده اند و خدای نکرده کسانی که در فکر منافع خود ،باندها و حتی عشیره ها خود هستند حتما تفاوتی قایل هستند و اعتماد خود را هر جا که لازم باشد از آنها سلب خواهند کرد. از هم اکنون منتخبین شهر در منظر آگاه و بینای شهروندان قرار گرفته اند و تکرار رفتارها زشت و زیباست که تبین کننده و تمیزدهنده عملکرد افراد خواهد بود ؛ چرا که تبریز دیگر تحمل زیاده خواهی و خود رایی افراد را ندارد و با چشم و گوشی باز شاهد ماجراست.

تلاش در جهت رفع مشکلات شهر و شهروندان فرصتی است که اعتماد واقعی شهروندان را رقم خواهد زد چنانچه مردم همیشه از رشد و توسعه تبریز و آبادانی آن استقبال کرده اند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.