به منظور تمدید قرارداد؛

ابراهیمی در انتظار اعلام نظر مسئولین تراکتورسازی

بازیکن فصل گذشته تیم تراکتور سازی مذاکراتی را با مسئولین این باشگاه انجام داده است.

به گزارش تبریز بیدار ، مسئولین باشگاه تراکتور سازی تبریز به دنبال تمدید قرارداد بازیکنان فصل گذشته این تیم هستند و به همین منظور مذاکراتی را با انجام داده اند.

محمد ابراهمیی در حال حاضر منتظر تعیین وضعیت نهایی خود بوده و  مطالبات گذشته خود از این باشگاه را قسط بندی کرده که متنظر اعلام نظر مدیران تراکتور سازی است.

این بازیکن در حال حاضر سایر پیشنهادات خود را بررسی نکرده و منتظر است تا وضعیت تمدید یا عدم تمدید قرارداد خود با این باشگاه مشخص شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.