در جلسه شورای سازمان ورزش؛

ابقا سهرابی به عنوان مدیرعامل باشگاه شهرداری

در جلسه شورای سازمان ورزش که ظهر امروز با حضور اعضای شورای سازمان برگزار شد میرمعصوم سهرابی بعنوان مدیرعامل باشگاه شهرداری تبریز ابقا شد

به گزارش تبریز بیدار ، در جلسه شورای سازمان ورزش که ظهر امروز با حضور اعضای شورای سازمان برگزار شد میرمعصوم سهرابی بعنوان مدیرعامل باشگاه شهرداری تبریز ابقا شد و علی خاکزاد تا تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل جدید بعنوان سرپرست باشگاه ماشین سازی انتخاب گردید.

در این جلسه مصوب شد تمامی فعالیت تیمهای ورزشی زیر نظر باشگاه شهرداری انجام بگیرد که مدیرعاملی آن کماکان برعهده میرمعصوم سهرابی خواهد بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.