رئیس جدید مرکز فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی معرفی شد

فرزاد رحمانی به عنوان رئیس جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی معرفی و از خدمات سه ساله روزبه رجایی در این سمت قدردانی شد.

به گزارش تبریز بیدار ، به نقل از بسیج، رجایی در آئین تودیع خود با اشاره به اقدام های انجام در طول مدتی که به عنوان رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی  آذربایجان شرقی حضور داشت، گفت: مرکز فوریت‌های پزشکی از سه حوزه پیش بیمارستانی، بیمارستانی و کارگروه حوادث تشکیل شده که بسیاری از ماموریت ها در حوزه پیش بیمارستانی انجام شده است.

وی با اشاره به این که حوزه پیش بیمارستانی اصلی ترین بخش فعالیت های مرکز را به خود اختصاص داده، افزود: در استان ۱۰۲ مرکز پایگاه اورژانس در سال ۹۲ وجود داشت که در طول ۳ سال گذشته ۱۱ مرکز فوریت‌های پزشکی در استان افزوده شده است.

رجایی با بیان که در برخی از مناطق تبریز تردد آمبولانس ها امکان پذیر نیست. ادامه داد: پس از راه اندازی اورژانس موتوری در سال ۹۳ توانستیم این حوزه را به صورت سازمان یافته و هماهنگ پوشش دهیم.

به گفته وی ۱۵ درصد از ماموریت ها مرکز فوریت های پزشکی در تبریز به صورت موتوری انجام می شود در حال حاضر میانگین زمانی برای رسیدن بر صحنه ۶,۲ دقیقه است.

رجایی گفت: از مجموع ۱۰۲ پایگاه اورژانس، ۲۲ پایگاه در تبریز و ۸۰ پایگاه در شهرستان ها وجود دارد.

وی با بیان این که براساس برنامه پنجم توسعه در استان باید ۳۵ پایگاه راه اندازی شود، افزود: در سال ۹۵ پایگاه های مرند، سهند و مجیدآباد شهرستان اهر افتتاح شد.

رجایی گفت: از مجموع ۲۴۰ ماموریت در استان، ۵۵ درصد این ماموریت ها در تبریز انجام شده است و همچنین روزانه در تبریز ۱۲۰ تا ۱۳۰ ماموریت ثبت می شود.

وی افزود: در طول سه سال گذشته ۱۸۸ پرواز به منظور ماموریت هوایی انجام شده که در این ماموریت های بیمارهای مختلفی در استان به مراکز درمانی انتقال داده شده‌اند.

رجایی ادامه داد: میانگین زمان رسیدن بر بالین بیماران در سال ۹۲ حدود ۱۲ دقیقه بود که این زمان به دلیل توزیع پایگاه ها مرکز فوریت های پزشکی در جاده های استان زمان مطلوبی است، در حال حاضر میانگین زمان رسیدن بر بالین بیمار در شهر تبریز ۱۰ تا ۱۰:۳۰ دقیقه است.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات مرکز فوریت های پزشکی کمبود آمبولانس است که امیدواریم تا ۲ ماه آینده آمبولانس های جدید به این مراکز اضافه می‌شود.

رجایی با بیان این که در استان با کمبود نیروی انسانی در مراکز فوریت های پزشکی مواجه هستیم، افزود: سال گذشته متوسط نیروی انسانی در استان ۴,۲ بود این در حالی است که به ازای هر پایگاه، باید ۷ نفر فعالیت داشته باشند.

وی گفت: با اقدام های موثری که در حوزه کارگروه حوادث انجام شد رتبه سوم کشور را در این زمینه کسب کردیم.

رئیس جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به این که مرکز مدیریت حوادث از ۳ حوزه پیش بیمارستانی، بیمارستانی و حوادث تشکیل شده، گفت: در حوزه پیش بیمارستانی فعالیت های بسیار مطلوبی انجام شده است.

فرزاد رحمانی افزود: به منظور توانمندسازی کادر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی، اداره آموزش مرکز برنامه‌هایی در زمینه مدیریت بحران دارد چراکه مدیریت بیماران در صحنه بسیار مهم است.

وی ادامه داد: امیدواری بتوانیم از ۱۱۰ آمبولانس خردیداری شده که در پارکینگ ها مانده است استفاده کنیم.

رئیس جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: از جمله اورژانس های بیمارستانی که در سه سال اخیر افتتاح شده است می توان به اورژانس بیمارستان سینا، بیمارستان الزهرا و بیمارستان امام رضا(ع) اشاره کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.