تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : سیاسی , شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۸:۴۵ شناسه خبر : ۱۰۶۵۸۱۵

دو گانه تروریست و سازش؛

نفاق تروریستی و داعشی مولود اسلام سازش کارانه!

اینکه مجاهدین خلق چگونه از اسلام سازشکارانه بازرگان می تواند به مشی مبارزه مسلحانه و مارکسیست برسد خود سوالی بزرگ است.

سرویس سیاسی تبریزبیدار؛ 


حادثه تروریستی تهران برای نسل حاضر و برخی ها که شاید حوادث دهه 60 را از یاد برده اند بار دیگر طعم تلخ نا امنی و ترور را به ذائقه امنیت مردم ما برگرداند اما نکته ای که این روزها بررسی آن بیش از پیش به نظر ضروری می رسد این است که چه تفکری سبب شده که انسانهایی به ظاهر مسلمان به این اندازه از توحش برسند که برای کشتن هم نوع و هم وطن خود دست به هر اقدامی حتی منفجر کردن خود بزند. بررسی نمونه وطنی ترویست در سیره تاریخ فکری سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین خودمان در این زمینه بسیار کار ساز است.


سازمان مجاهدین در اواسط دهه 40 توسط سه دانشجوی عضو شاخه جوانان نهضت آزادی متاثر از اسلام شناسی مهندس بازرگان و جبهه ملی تاسیس شد. این موضوع علی رغم تفاوت های ظاهری یک سازمان چریکی و مسلحانه با روش نرم و سازش کارانه بازرگان هیچ گاه موجب نشد که میان آنها اختلافی باشد تا جایی که بازرگان مجاهدین خلق را فرزندان خود می دانست. اما اینکه مجاهدین خلق چگونه از اسلام سازشکارانه بازرگان می توانند به مشی مبارزه مسلحانه و مارکسیست رسید خود سوالی بزرگ است.


پاسخ این پرسش با اندکی تامل در اظهارات رهبران ،جزوه ها و کتاب های سازمان مجاهدین خلق و پدر معنویشان بارزگان بدست می آید. بر خلاف آنچه که امروز برخی تاریخ را برای انحراف افکار عمومی آنگونه که می خواهند روایت می کنند واقعیت امر این است که سنگ بنای اسلام التقاطی، اسلام منهای روحانیت و در یک کلام رسیدن به اسلام با روشهای غیر علمی در سازمان مجاهدین خلق سبب شد که عناصر و رهبران این سازمان دست به تفسیرهای شاق و خود پنداشته بزنند تا جایی که برای پیشبرد اهداف خود حتی به اصول روشن و مبرهن اسلام هم پایبند نباشند و به مذاق خود آنها را تغییر بدهند. نکته قابل توجه این جاست که این مساله در مشی رهبران نهضت ملی هم دیده می شود و هم گرایی این دو سازمان سیاسی در مخالفت با لایحه قصاص در سال 60 موید همین موضوع است.

جالب اینجاست که داعش و القاعده به عنوان دو نمونه پیشرفته سازمان تروریستی منافقین هم از اندیشه اسلام التقاطی و سازش کارانه سلفی گری به جایی رسیده اند که امروز توحش آنها را شاهد هستیم.


بنابر این حال شاید روشن شود چرا برخی لیبرالهای وطنی به اسم حقوق بشر دروغین مبارزه و برخورد نظام جمهوری اسلامی با سازمان تروریستی منافقین را زیر سوال می برند.


البته طعم آشوبگری و توحش برخاسته از اسلام لیبرالی- آمریکایی را در سالهای 78 و 88 به خوبی چشیدیم و آنجا هم دیدیم که در پس شعارهای شیک روشنفکری برای دفاع از اسلام و مردم چه تروریست پروری خوابیده است.


این روزها که از برخی تریبون ها این نوع اسلام با روشی دیگری مطرح می شود بیش از پیش بازخوانی خاطرات دهه 60 ضروری به نظر می رسد و در این میان لیبرالهای وطنی به عمد قصد پاک کردن همان خاطرات را از ذهن مردم را دارند. همان ها که برای از به در بردن انقلابیون از میدان سیاسی با زدن افراطی، مسلک افراطی و التقاطی خود را پنهان می کنند و بیش از همه باید پاسخ این دفاع را بدهند.