تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۰۱:۳۸ شناسه خبر : ۱۰۶۵۸۶۳

آجودان زاده در گفتگو با تبریزبیدار:

مدیران شهرداری همکاری خوبی در نشان دادن چهره واقعی شهر به اعضای متتخب دارند/ در انتخاب شهردار هنوز وارد مصادیق نشده ایم

دبیر هیئت رئیسه سنی شورای پنجم در واکنش به برخی مطالب منتشره در خصوص شهردار آینده نیز گفت: تا کنون وارد هیچ یک از مصادیق نشده ایم و همه گزینه هایی که در برخی محافل مطرح می شود را تکذیب می کنم.

به گزارش تبریز بیدار ، علی آجودان زاده دبیر جلسات اعضای منتخب شورای پنجم شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری و در خصوص جلسات برگزار شده بین اعضای منتخب و مدیران شهرداری اظهار داشت: تا کنون 2 جلسه با مدیران شهرداری برگزار کرده ایم که که جلسه نخست در خصوص مباحث مالی و اقتصادی شهرداری و جلسه دوم نیز در خصوص مسائل مربوط به شهرسازی و طرح جامع شهر تبریز بوده که در آستانه سال 2018 مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: جلسه نخست مربوط به کلیات بود و از جلسه دوم وارد مسائل ریز و جزئی شده ایم تا در جریان امورات شهری قرار گیریم.

آجودان زاده درباره نحوه همکاری مدیران شهرداری با اعضای منتخب در ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز گفت: از دیدگان بنده تا کنون همکاری خوبی با اعضای منتخب داشته اند و علی رغم برخی نواقصات، واقعیات موجود مطرح گردیده است و تا کنون با تعامل کارها را پیش برده ایم.

وی در خصوص ادامه جلسات اعضای منتخب نیز اظهار داشت: موعد رسمی جلسات ما یکبار در هفته است اما به دلیل اهمیت برخی مباحث تا 2 بار و بیشتر در هفته جلساتمان را برگزار کرده ایم و قطعا این جلسات ادامه خواهد داشت.

دبیر هیئت رئیسه سنی شورای پنجم در واکنش به برخی مطالب منتشره در خصوص شهردار آینده نیز گفت: تا کنون وارد هیچ یک از مصادیق نشده ایم و همه گزینه هایی که در برخی محافل مطرح می شود را تکذیب می کنم چراکه همه اعضا شاخص های مدنظر خود را ارائه داده اند و کمیته ای تحت عنوان کمیته شاخص ها تشکیل داده ایم که ویژگی های مدنظر اعضای منتخب برای شهردار آینده را بررسی نماید و برمبنای همین عمل خواهیم کرد.

آجودان زاده در پایان خاطر نشان کرد: برخی ها خود را کاندیدای شهرداری کرده اند و مدام به دنبال جلسات هستند اما حفظ یا تغییر روند موجود شهرداری پس از بررسی شاخص های لازم مشخص خواهد شد.