تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : سیاسی , دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۴۳:۴۹ شناسه خبر : ۱۰۶۵۸۶۸

گزارش تصویری؛

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر....

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر


تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر

تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر


تبریز در هفته ای که گذشت به روایت تصویر