معاون فرماندار تبریز خبر داد :

اجرای طرح حمایت از زنان سرپرست خانوار در تبریز به عنوان پایلوت کشوری

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان تبریز با اشاره به طرح پر اهمیت تقسیم کار ملی که به صورت مصوبه در شورای اجتماعی کشور به تصویب رسیده است، عنوان کرد: این طرح یکی ار مهم ترین طرح های اجرایی است که به صورت سراسری در کشور به تصویب رسیده است.

به گزارش تبریز بیدار ، سعیدبرزگر در جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی شهرستان تبریز سخن می گفت با اشاره به پیگیری های جدی فرمانداری تبریز جهت سامان دهی مناطق حاشیه نشین، اظهار کرد: در برنامه های مورد بررسی کمیته های اجرایی طرح سامان دهی حاشیه شهر تبریز، احداث ۱۷ سالن ورزشی جز اولویت های مهم کاری بوده است که متاسفانه تا کنون از ین قبیل تنها ۷ سالن احداث شده و باید ضرورت اجرای این طرح در راستای تبریز ۲۰۱۸ به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان تبریز با اشاره به اجرای طرح حمایت از زنان سرپرست خانوار در تبریز به عنوان پایلوت کشوری، عنوان کرد: این طرح یکی ار مهم ترین طرح های اجرایی است که به صورت سراسری در کشور به تصویب رسیده است.

برزگر با عنوان اینکه شاه بیت آسیب های اجتماعی مسئله بیکاری و ضعف در ایجاد اشتغال است، بیان کرد: متاسفانه بیکاری و ضعف در ایجاد اشتغال به عنوان غول بحران های اجتماعی تلقی می شود، لذا با توجه به نام گذاری سال ۹۶ به عنوان “اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال” باید کمیته های مرتبط، اقدامات لازم را انجام دهند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.