منتظمی در گفتگو با تبریزبیدار:

انقلابیون توهین به رئیس جمهور را محکوم می کنند/ به روحانی بر عدم دو قطبی سازی تذکر داده شده بود اما توجه نکرد

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به خط تخریبی رسانه های زنجیره های و سو استفاده از این اتفاق گفت: البته نباید فراموش کنیم منتقدین دولت رویه انتقادی را دارند و انقلابیون چنین اقداماتی را نیز رد و محکوم می کنند. اما باید توجه داشت که دو قطبی سازی جامعه چنین عواقبی را هم در پی دارد.

به گزارش تبریز بیدار ، متنی منتظمی در گفتگو با خبرنگار تبریزبیدار اظهار داشت:   بنده شعار هایی که در تهران علیه رئیس جمهور در راهپمایی روز قدس سر داده شد را محکوم می کنم  و  فی نفسه وجود چنین تحرکاتی غلط است .

وی با اشاره به خط تخریبی رسانه های زنجیره های و سو استفاده از این اتفاق گفت: البته نباید فراموش کنیم منتقدین دولت رویه انتقادی را دارند و انقلابیون چنین اقداماتی را نیز رد و محکوم می کنند. اما باید توجه داشت که دو قطبی سازی جامعه چنین عواقبی را هم در پی دارد.

وی افزود: هر چند که از قبل تذکراتی به آقای رئیس جمهور مبنی بر عدم دو قطبی سازی داده شده بود ولی ایجاد فاصله میان اقشار مختلف چنین فضایی را رقم زده و عدم توجه به انتقادات طبقه های مختلف جامعه می تواند چنین تشعشعاتی داشته باشد.

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان تصریح کرد:  البته  نکته ای که در این محتمل به نظر می رس وجود یک تیمی است که به بی اخلاقی ها مشهور و مشاور های آشنا یی در حوزه رسانه دارد پشت این قضیه باشد . چرا که مصداق چنین موضوعاتی در ایام انتخابات بیش از پیش محسوس بود حال اینکه هیچ بعید نیست که چنین شانتاژ کاری هایی رخ دهد تا عده ای با ورود به فاز  مظلوم نمایی آن محبوبیت از دست رفته را تا مدت بسیار کوتاهی بدست آورند.

وی افزود:  هر چند به شخصه مخالف چنین تحرکاتی هستم و آن را نسبت به مسئول قانونی کشور صحیح نمیدانم ولی در صورت درستی نکته اول به نظر می رسد رییس جمهور و اطرافیان و آشنا یانش باید تجدید نظری در رفتار خود نمایند چرا که وقوع چنین تحرکاتی زمانی انجام می پذیرد که کارد به استخوان رسیده باشد! بنا بر این به نظرم اطرافیان رییس جمهور به جای شانتاژ کاری و مظلوم نمایی و هشتگ زدن به فکر چرایی علت این قضیه با خود باشد.

منتظمی در پایان تاکید کرد: در هر صورت وقوع چنین حرکتی قابل قبول نیست و قرار نیست در هر صورتی قانون شکنی انجام گیرد. در کل این حرکت و شعار دادن ها غلط اندر غلط است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.