لغو اردوی تراکتور سازی در ترکیه

اردوی تیم تراکتور سازی تبریز در کشور ترکیه لغو شد.

به گزارش تبریز بیدار ، مسئولین باشگاه تراکتور سازی تبریز در تلاش برای برگزاری اردوی این تیم در کشور ترکیه بودند که محل برگزاری این اردو به تهران تغییر پیدا کرد.

شاگردان یحیی گل محمدی در پایخت اردوی خود را برگزار خواهند کرد تا آماده شروع رقابت های لیگ برتر شوند. 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.