عیب بزرگی در آموش و پرورش؛

من میگم تخلفه، اما شما بگیر

به مدیر مدرسه ای که سرانه ای از سوی آموزش و پرورش دریافت نمی کند و مجبور است با توسل به چنین روش هایی مدرسه را اداره کند، نمی شود خیلی خرده گرفت اما از آموزش و پرورشی که برای خیلی چیزهای دیگر پول دارد، عیب بزرگی است.

یادداشت میهمان تبریزبیدار؛ مسعود زین العابدین

اخیرا خبر متواتری می رسد که یکی از جدیدترین ترفندهای اخذ شهریه اجباری در مدارس دولتی این است که مدیر مدرسه، ارائه کارنامه این سال تحصیلی را منوط به ثبت نام سال آینده و پرداخت عدد قابل توجهی به عنوان کمک به مدرسه می نماید.

به مدیر مدرسه ای که سرانه ای از سوی آموزش و پرورش دریافت نمی کند و مجبور است با توسل به چنین روش هایی مدرسه را اداره کند، نمی شود خیلی خرده گرفت اما از آموزش و پرورشی که برای خیلی چیزهای دیگر پول دارد، عیب بزرگی است که این گونه، معلم و مدرسه را کم مقدار و بی ارزش جلوه دهد که مجبور به گدایی شود.

مقام معظم رهبری در دیدار امسال با معلمان فرمودند:

“گزارش هایی که به من می رسد نشان می دهد که یک جریانی -این را من «جریان» احساس می کنم- در کشور سعی می کند آموزش‌وپرورش را از چشم ها بیندازد؛ ارزش آموزش‌وپرورش را و اعتماد به آموزش‌وپرورش را در دل ها از بین ببرد؛ مقاصدی دارند.”

شاید مدیران سیاسی آموزش و پرورش که اولویت های دیگری دارند، یکی از اصلی ترین مهره های چنین جریانی باشند.

لطفا همین مقدار ارج و قرب معلم و مدرسه را هم در چشم ها از بین نبرید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.