نامه فیفا در مورد سینا عشوری به باشگاه رسید

پاسخ نامه باشگاه تراکتور سازی از سوی فیفا به این باشگاه ارسال شد.

به گزارش تبریز بیدار ،  باشگاه تراکتور سازی تبریز در هفته های گذشته برای مشخص شدن وضعیت نهایی احتمال حضور سینا عشوری در ترکیب تراکتور سازی نامه ای را به فیفا ارسال کرده بود که پاسخ این نامه به باشگاه ارایه شد.

مسئولین باشگاه تراکتور سازی این نامه را دریافت کرده و یک نسخه از آن نیز به فدراسیون فوتبال ارسال خواهند کرد. 

مسئولیت تصمیم گیری در این مورد این بازیکن به فدراسیون سپرده شده است و وضعیت نهایی تا هفته آینده مشخص می شود.

فدراسیون فوتبال پس رسیدن یک نسخه از نامه، موضوع را بررسی و اعلام نظر خواهد کرد.

درصورتی که نام این بازیکن صرفاً به خاطر مصدومیت از لیست خارج شده باشد، او مشکلی ندارد و می‌تواند برای تراکتورسازی بازی کند، اما اگر قراردادش را در فصل گذشته فسخ کرده باشد، حداقل تا نیم فصل قادر به همراهی تیمش نخواهد بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.