تبریزبیدار
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۳۱:۴۰ شناسه خبر : ۱۰۶۶۳۵۴

گزارش تصویری تبریزبیدار از یک بی توجهی در تبریز؛

آسانسورهای بی مصرف!

حمایت از معلولین و کم توانان جسمی در طراحی خیابان ها در سالهای گذشته مورد توجه مسئولین قرار گرفته است. با این حال علیرغم تلاش ها مدتی است آسانسورهای پل های عابر گذر در تبریز که به این منظور نصب شده اند بلا استفاده مانده است. عکس های تبریزبیدار تعدادی از این آسانسورهای بی مصرف در تبریز را در تبریز به تصویر کشیده است.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title