در میان حاشیه های دانشگاه آزاد

فردای روشن دانشگاه

روزنامه ای تیتر زده بود -فردای بدون آیت الله- حال باید گفت فردای بدون آیت الله در دست مردی است از جنس خود او و یار روزهای سخت آیت الله، مدیری با سیاست و کارآمد و با کوله باری از تجربه و اندیشه در مباحث علمی و بین المللی.

یادداشت میهمان تبریزبیدار؛ آرش اسلامی*

نهال کوچکی را که تدبیر آیت الله هاشمی رفسنجانی و حکم امام غرس آن را فرمان داده بود به حکم تقدیر رشد کرد و به بالندگی رسید. آمارها چه آنانی که مغرض بودند و چه دلسوختگان نظام، همگی پویایی و کارآمدی این نهال پرورش یافته در آغوش انقلاب را دلالت می کردند.

رسانه های بیگانه این نهال کوچک و آسیب پذیر سی و اندی سال قبل را یکی از ثمره های انقلاب اسلامی و نمونه ای از الگوهای مدیریت اسلامی عنوان می کردند. همه چه دوست و چه دشمن اعتقاد داشتند که دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از استراتژی های بخش خصوصی در ایران، فرایند مدیریت را تغییر داده و یکی از بالنده ترین و رو به رشد ترین بخش های ایران اسلامی است.

میلیون ها مترمربع ساخت و ساز، اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم برای هزاران نفر، جلوگیری از فرار مغزها، جذب نخبگان به جای دفع آنها، ثبت هزاران اختراع و نوآوری و صدها ثمره دیگر برهان قاطعی بود از همت مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی. حتی وقتی مغرضان به بهانه های واهی سعی کردند تیشه بر ریشه آن بزنند و هزاران ایراد و دلیل برای عدم بودنش ریسیدند، همگی به همت والای هیات موسس این دانشگاه و در راس آن مرحوم آیت الله هاشمی پنبه شد و این نهال قدیمی دیگر برای خودش درختی تناور بود که حکمت وزیدن باد تنها در حکم تکان دادن برگ های آن بود و ریشه این درخت فهیم را از این وزیدن ها خمی بر ابرو متصور نبود.

بعد از رحلت آیت الله و فردای بعد از تشییع و تدفین، مانده بودم که دانشگاه آزاد اسلامی بدون ایشان به کجا خواهد رفت و برای مان باور بدون او بودن سخت و غیر قابل تصور بود چراکه نام این مرکز علمی و بزرگترین دانشگاه جهان اسلام همیشه در کنار نام آن مرحوم مفهوم پیدا می کرد تا روزی که حکم مقام معظم رهبری، جانشینی مدیر و مدبری را به جای ایشان معرفی کرد، هنوز شوک از دست دادن موسس این مجموعه گریبان خیلی از دوستداران این دانشگاه را گرفته بود و هرکس سازی کوک می کرد که نمی شود و نمی گذارند و نمی تواند. ولی شاهد آن بودیم که شد و گذاشتند و توانست.

روزنامه ای تیتر زده بود -فردای بدون آیت الله- حال باید گفت فردای بدون آیت الله در دست مردی است از جنس خود او و یار روزهای سخت آیت الله، مدیری با سیاست و کارآمد و با کوله باری از تجربه و اندیشه در مباحث علمی و بین المللی.

بی شک وجود دکتر ولایتی در راس این مجموعه بزرگ علمی کشور و با هزاران نفر عضو هیات علمی و صدها پژوهشکده و میلیون ها فارغ التحصیل و جامعه بزرگی از دانشجویان فرهیخته و کارامد، نوید روزهایی بهتر و پرامید را می دهد.

به مانند سنوات گذشته باز عده ای خواستند سنگ محکمی بر توانمندی این یار دیرین انقلاب و بزرگ مرد عرصه سیاست بزنند که دیدیم و شنیدیم که این سنگ محک قدرت اندیشه و قانونمندی این مرد روزهای سخت را با عیار بالایی به رخ همگان کشید و ملت شریف ایران اسلامی دیدند چگونه از کیان و حیثیت این دانشگاه دفاع شد و این دفاع مشروع چگونه دل دوستداران نظام مقدس انقلاب اسلامی را شاد کرد.

وقتی دیدیم که در اقدامی ناشیانه تعداد کثیری از کدرشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد از سایت وزارت علوم حذف شد، همه این اقدام را کارزاری برای مدیریت جدید دانشگاه دانستند که چگونه با این اقدام مخرب مواجه خواهند شد. اما وقتی قانون به رخ همگان کشیده شد، دیگر مدعیان قانونمندی را چاره ای جز تمکین نماند و همانی شد که باید اتفاق می افتاد.

باز گرداندن بخش زیادی از رشته های تحصیلات تکمیلی که با کار غیر کارشناسی لغو شده بودند و در پرتو این عمل، جو یاس و ناامیدی تعدادی از اعضای هیات علمی و کارکنان تلاشگر دانشگاه آزاد اسلامی را فرا گرفته بود، دلگرمی و امیدواری زیادی را میان دانشجویان و پرسنل دانشگاه ایجاد کرد. متن بیانیه آقای دکتر ولایتی در حمایت همه جانبه از دانشگاه آزاد اسلامی و پیگیری موضوع و عمل به مرّ قانون و وادار به تمکین کردن کسانی که دانشگاه آزاد اسلامی را بدون آیت الله هاشمی رفسنجانی تمام شده فرض می کردند، نشان داد که بیشه از شیران تهی نیست و می توان با تکیه بر قانون و عمل به منویات مقام معظم رهبری به مشکلات فایق آمد و می توان گفت: فردای بدون آیت الله امروز با ولایتی است و به قول حضرت امام در پناه ولایت باشید تا گزندی به شما نرسد.

*رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.