معاون پارلمانی دانشگاه آزاد خبر داد:

قانون سال ۶۷ درخصوص دانشگاه آزاد منافی قوانین جدید نیست/ کیفی‌سازی یک‌شبه نمی‌شود

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد معتقد است قانون سنجش و پذیرش دانشجو منافی قانون سال ۶۷ در خصوص تایید رشته محل‌های دانشگاه آزاد نیست.

به گزارش تبریز بیدار ، علیرضا منادی‌سفیدان در گفتگو با خانه ملت با اشاره به چالش میان دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای حذف برخی از رشته محل‌های دانشگاه مذکور و استناد مسئولان دانشگاه آزاد به قانون سال ۶۷ و احیای هیئت سه نفره برای تصمیم‌گیری، گفت: هم‌اکنون با تایید قانون سال ۶۷ از سوی معاونت قوانین مجلس، این مهم مبنای کار خواهد بود.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه قانون سال ۶۷ در خصوص تایید رشته محل‌های دانشگاه آزاد نسخ شده است، اظهار کرد: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با قانون سال ۶۷ در خصوص تایید رشته محل‌های دانشگاه آزاد ناسخ و منسوخ یکدیگر نیستند و با یکدیگر تفاوت دارند.

وی با بیان اینکه ۲۰۵ نماینده طرح دو فوریتی برای تصویب مجدد قانون سال ۶۷ امضا کرده بودند اما رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این قانون قبلا تصویب شده لذا دستور بررسی قانون را به معاونت قوانین مجلس داد، افزود: این معاونت نیز بعد از بررسی‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که قانون مذکور معتبر است.

منادی‌سفیدان با اشاره به اینکه در ماده یک _ بند ۳ قانون تنقیح و تدوین قوانین، معاونت قوانین مجلس اعتبار و معتبر بودن قوانین را اعلام می‌کند، ادامه داد: هیچ مرجعی جز معاونت قوانین مجلس نمی‌تواند در خصوص اعتبار قوانین اظهار نظر کند؛ البته باید یاد آور شد که این مهم تفسیر قانون نیست بلکه تایید اعتبار قانون است.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص رشته‌های دانشگاه آزاد با هیئت سه نفره‌ای مشتمل بر نماینده وزارت علوم یا بهداشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد و البته با ریاست نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی است، تصریح کرد: هم اکنون ۲۹۰۰ رشته‌ای که در خصوص آن بحث بود، مورد تایید است و دانشجویان نیز نسبت به آنها انتخاب رشته کرده‌اند.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی در واکنش به برخی اظهارنظرها در خصوص اینکه حذف رشته‌های مذکور در راستای طرح آمایش آموزش عالی بوده است، خاطرنشان کرد:کیفی سازی یک شبه انجام نمی‌شود که زیرا به دانشگاه‌ها لطمه سنگینی وارد می‌شود؛ البته باید یادآور شد که طرح آمایش کامل نیست. به عنوان مثال مسئولان اظهار می‌کنند دکتری رشته‌ای برقرار باشد اما کارشناسی ارشد همان رشته وجود نداشته باشد که این روند با منطق مطابق نیست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.