در بازدید مدیران آموزش و پرورش استان از مجموعه بولینگ تاوریژ مطرح شد

استعدادیابی و توجه به نیروهای بومی اولویت اول بولینگ در استان باشد

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: بولینگ یک ورزشی است که تمرکز ذهنی فرد را تقویت می کند و بایستی با تربیت نیروهای مستعد بتوانیم استانمان را به موفقیت در این رشته طی سالهای آتی برسانیم.

به گزارش تبریز بیدار ، به گزارش تبریزبیدار، جمعی از مدیران اداره کل آموزش و پرورش استان از مجموعه بولینگ تاوریژ تبریز بازدید کردند.

صادقی معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، ضمن استقبال از افتتاح و فعالیت نخستین مجموعه مجوزدار بولینگ در استان برضرورت تدوین استراتژی در خصوص تربیت استعدادهای این رشته تاکید کرد.

وی افزود: بولینگ یک ورزشی است که تمرکز ذهنی فرد را تقویت می کند و بایستی با تربیت نیروهای مستعد بتوانیم استانمان را به موفقیت در این رشته طی سالهای آتی برسانیم.

همچنین علمی، معاون پرورشی اموزش و پرورش استان نیز ضمن استقبال از آشنایی دانش اموزان تبریزی با این ورزش گفت: بایستی باهمکاری هییت بولینگ استان برخی از معلمان ورزشی و پرورشی دوره مربیگری این ورزش را طی کنند تا بتوان شاهد رشد چشمگیر در مقایسه با سایر استان ها بود.

در این بازدید علاوه بر علمی و صادقی، معاونان پرورشی نواحی۵گانه نیز حضور داشتند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.