فیلمی مستند در جشنواره فیلم تبریز؛

«اکیزلر» به سراغ مرگ تدریجی دریاچه ارومیه رفت

“اکیزلر”(دوقلوها) یک فیلم مستند به نویسندگی و کارگردانی محمد علیمرادی است، در مورد مرگ تدریجی دریاچه اورمیه.

به گزارش تبریز بیدار ، فیلم مستند اکیز لر به کارگردانی محمد علیمرادی از جمله فیلم هایی است که قرار است در جشنواره فیلم تبریز به نماش درآید.

راوی به سراغ یکی از روستاهای اطراف دریاچه اورمیه رفته و تاثیر خشک شدن دریاچه را در زندگی اجتماعی و اقتصادی این روستانشینان نشان می دهد.

خانواده هایی که زندگی شان تحت الشعاع خشکی دریاچه قرار گرفته است و کودکان دوقلویی که هیچ آینده ای برای آنها نمی شود، تصور کرد.

عنوان فیلم همچنین اشاره ای دارد به سرنوشت مشابه دو دریاچه، اولی آرال در قزاقستان که در دوران شوروی خشک شد و دیگری دریاچه اورمیه که در حال مرگ است.

فیلم درباره تاثیرات خشکی این دو دریاچه در زندگی ساکنان اطراف آن است و نشان می دهد که چگونه حیات ساکنان این مناطق، به حیات این دو گره خورده است.

این فیلم مستند داستانی قرار است برای نخستین بار در جشنواره فیلم تبریز به نمایش درآید و نمایش برای عموم رایگان است.

تاریخ و مکان نمایش؛ جمعه سیزدهم مرداد ماه ساعت ۱۶:۴۵ سربالایی ولیعصر سینما ناجی.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.