کشف جسد پس از دو روز!

قتل فجیع پدر و پسر در شهرک نور تبریز

جسد پدر و پسری که گفته می شود چند روز از کشته شدن آنها می گذرد در خانه مسکونی شان در شهرک نور مجتمع صدف تبریز کشف شد.

به گزارش تبریز بیدار ، به دنبال انتشار بوی نامطبوع از خانه این دو نفر همسایه ها به موضوع مشکوک شده و  پلیس را مطلع می کنند و پلیس بعد از ورود به آپارتمان این دو، با جشد انها مواجه شد.

اجساد این دو نفر جهت بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی ارجاع داده شده اما گفته می شود از مرگ انها دو یا سه روز می گذرد.

گفته می شود قاتل یا قاتلین رگ گردن هر دو مقتول را در خواب بریده اند.

منبع: آذرقلم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.