تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۱۶:۳۲ شناسه خبر : ۱۰۶۶۷۳۰

تبریزبیدار گزارش می دهد؛

تبریز و آسانسورهای نمادینش!

زندگی اجتماعی در شهرها اغلب در فضایی به نام پیاده رو شکل می گیرد لذا هر چقدر این فضا ایمن، زیبا، متنوع و متفاوت باشـد زنـدگی اجتمـاعی در آن قوی تر، واضح تر و پایدارتر خواهد بود.

به گزارش تبریز بیدار ، توجه به نیازهای انسانی یکی از مهمترین عوامـل شکل گیری، گسترش و حیات شهرهاست به عبارت دیگر شهر را نباید فقط محل سـکونت دسـته ای از افراد خاص دانست، بلکه شهر فضای تعامل افرادی با توانایی ها، روحیات، افکار، آداب و رسوم، اعتقادات و احساسـات مختلـف اسـت. بر این اساس شهر سالم شهری است که همه شـهروندان بتواننـد از خـدمات آن جامعه بهره مند شوند.

علاوه بر آن محیط شهری باید بهترین خدمات را به اقشـار آسـیب پذیر ارائه دهد تا این گروه از صحنه جامعـه محـو نگردنـد، بر این اساس مناسب سازی فضاهای شهری به منظور ایجاد فرصت ها و شرایط برابر برای همه افراد جامعه ضروری است.

زندگی اجتماعی در شهرها اغلب در فضایی به نام پیاده رو شکل می گیرد لذا هر چقدر این فضا ایمن، زیبا، متنوع و متفاوت باشـد زنـدگی اجتمـاعی در آن قوی تر، واضح تر و پایدارتر خواهد بود.

بر این اساس باید به هنگام طراحی و اجرای شـبکه عـابر پیـاده، عرض پیاده رو، جنس کف و شیب آن به دقت مورد نظر قرار گرفته و موانـع موجـود در مسیر برطرف شوند چرا که طراحـی صحیح پیاده رو تأثیر بسزایی بر افزایش کاربری، ایمنـی و دسترسـی عابرین پیـاده، بـه خصوص افراد کم توان و ناتوان دارد.

در حال حاضر دسترسی و استفاده از پیاده روها نه تنها برای افراد کم توان حسی و حرکتی، سالمندان، کودکان و زنان دارای فرزند خردسال، بلکه برای شهروندان عادی نیـز بسـیار دشـوار و در برخـی موارد غیرممکن است و کارشناسان دلیل آن را فقـدان مقـررات و ضوابط صحیح برنامه ریزی شهری، حاکمیت روز افزون سواره و ماشین بر فضاهای شهری و تقـدم سـواره رو بـر پیاده رو می دانند.

در این بین شهرداری ها به عنوان پیشگام عرصه اجرا در مناسب سازی محیط شهری از جایگاه بالایی برخوردار هستند.

در سالهای اخیر اقدامات مناسبی در این خصوص توسط شهرداری تبریز صورت گرفته که از جمله این اقدامات استفاده از پل های مکانیزه مجهز به پله برقی یا آسانسور در معابر سطح شهر تبریز است اما اکثر آسانسورهای به کار رفته در این پل ها به دلایل نامعلومی قابل استفاده نیستند و از کار افتاده اند.

به منظور پیگیری این موضوع پای سخنان ایرج شهین باهر، رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی کلانشهر تبریز نشستیم.

شهین باهر با انتقاد از نامناسب بودن فضاهای شهری برای معلولان و عابرین پیاده اظهار کرد: علی رغم اینکه مناسب سازی محیط های شهری از جمله رویکردهای عدالت محورانـه در برنامه ریزی و مدیریت شهری معاصر محسوب می شود، با این وجود بسیاری از عرصـه هـاي عمـومی شهری همچون گذرگاهها، پاركها و مراکز شهری در اغلـب شهرهای ایـران نظیـر تبریز بـا معضـل نامناسب بودن فضا برای استفاده معلولان و عابرین پیاده مواجه اند. بطوری که وجود برخی مشکلات و موانع در شبکه دسترسی پیاده شهری و عدم تداوم حرکت راحت در مسیرهای پیاده، سالمندان و معلولان جسمی – حرکتی را دچار مشکل کرده است.

وی مناسب‌سازی فضاهای شهری برای زندگی بهتر شهروندان را ضروری دانست و افزود: در این راستا باید تمام ساز و کارهای مورد نیاز برای فراهم آوردن شرایط زندگی بهتر شهروندان، از ساخت ایستگاه‌های مترو و اتوبوس برای دسترسی راحت مردم به حمل و نقل عمومی گرفته تا ایجاد فضای شهری آرام و ایمن برای همه افراد، مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری کلانشهر تبریز اضافه کرد: امروز رویکرد مدیریت شهری توجه به شهری با محوریت انسان است که حمل و نقل متکی بر کرامت انسان‌ها و احترام به حقوق تک‌تک شهروندان، یکی از اصلی ترین بخش‌های آن را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه در یک شهر انسان محور، کرامت تمام انسان‌ها از جمله کودکان و سالمندان و افراد ناتوان و معلول باید حفظ شود، افزود: در شهر انسان محور، کرامت پیاده‌ها نسبت به سواره‌ها در اولویت قرار دارد.

شهین باهر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت و کارایی پل های مکانیزه برای افراد کم توان و ناتوان گفت: هزینه تعمیر و نگهداری این نوع پل ها بسیار بالاست لذا شهروندان باید با استفاده صحیح در حفظ و نگهداری آنها کوشا باشند.

وی در خاتمه پیشنهاد کرد؛ شهرداری تبریز با همکاری سازمان بهزیستی استان راهکاری بیاندیشد تا تنها افراد دارای معلولیت و سالمندان بتوانند از این امکانات استفاده کنند تا از این طریق مانع تخریب آنها شوند.