تبریزبیدار
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۵۲:۱۳ شناسه خبر : ۱۰۶۶۷۹۰

قاب دو ربین تبریزبیدار؛

پشت دیواره های مسجد کبود چه خبر است؟

محوطه مسجد تاریخی کبود و موزه عصر آهن را شاید بتوان به جرات تاریخی ترین منطق تبریز کهن نامید. با این وجود در آستانه رویداد گردشگری تبریز 2018، این نقطه از تبریز حال و روز خوشی ندارد. تصاویر تبریزبیدار از خیابانی به نام روشنایی که هیچ نشانی از روشنایی ندارد گویای مجموع این کج سلیقگی هاست. تبریزبیدار در روزهای آتی به سراغ مسئولین ذی ربط خواهد رفت.

پشت دیواره های مسجد کبود چه خبر است؟

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title