دبیری مطرح کرد:

انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر در اولین جلسه شورای پنجم برگزار می شود

رئیس شورای شهر چهارم با بیان اینکه در اولین جلسه شورا، هیات رئیسه سنی جلسه را اداره خواهند کرد و در اولین گام به انتخابات هیات رئیسه شورا خواهند پرداخت، گفت: رئیس سنی شورای پنجم، دکتر بهشتی خواهد بود و انتخابات نیز در اولین جلسه برگزار خواهد شد

به گزارش تبریز بیدار ، شهرام دبیری  گفت‌وگو با فارس با ابراز این مسئله که هنوز از طرف وزارت کشور تاریخ ۱۲ شهریور به عنوان زمان قطعی اولین جلسه شورای پنجم اعلام نشده، اظهار کرد: با این حال به نظر می‌رسد تاریخ فوق، زمان برگزاری اولین جلسه شورای پنجم خواهد بود و ۱۳ عضو شورای پنجم کرسی‌های خود را از پارلمان محلی در این جلسه تحویل خواهند گرفت.

رئیس شورای شهر چهارم با ابراز اینکه در اولین جلسه شورا، هیات رئیسه سنی جلسه را اداره خواهند کرد و در اولین گام به انتخابات هیات رئیسه شورا خواهند پرداخت، گفت: رئیس سنی شورای پنجم، دکتر بهشتی خواهد بود و انتخابات نیز در اولین جلسه برگزار خواهد شد

عضو منتخب شورای پنجم تاکید کرد: شورای پنجم پس از برگزاری انتخابات هیات رئیسه، آغاز به فعالیت خواهد کرد و موارد مربوط به وظایفش را پیش خواهد گرفت.

وی افزود: بحث انتخاب شهردار تبربز نیز مانند سنت همیشگی در شورای پنجم پیگیری خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.