وقتی شعارها تو خالی می شود؛

نمره مردودی برای دولت و فراکسیون ترک زبانان!

عدم معرفی وزرا از میان آذربایجانی ها نه از جهت سهم خواهی های مذموم قومی قبیله ای حکومت های لویی جرگه بلکه در جهت چرخش مدیران و حضور تمامی ظرفیت های کشور در راستای پیشرفت و آبادنی کشور است و در این میان آذربایجان به عنوان پیش قراول حرکت رو به جلوی ملت ایران همواره توانسته مردان و زنان نخبه معرفی کند.

سرویس سیاسی تبریزبیدار؛

دولت دوازدهم روز گذشته با معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس عملا دوران حیات کاری خود را آغاز کرد اما نکته ای که این کابینه دولت روحانی را با دید تردید باید به آن نگریست عدم حضور وزرایی از میان قومیت ها خصوصا مردم دیار آذربایجان بود.

عدم معرفی وزیر از میان نخبگان سیاسی و مدیریتی به طور کلی قومیت ها  در دولت دوازدهم را از چند منظر می توان بررسی کرد. اولین و روشن ترین مساله در این مقوله شعار توخالی و انتخاباتی نمای روحانی در توجه به وقومیت ها، اقلیت و دخالت دادن آنها در امور مملکتی است. مساله ای که به راحتی نمی توان از آن گذشت چرا که تا پیش از این که این شعارها مطرح شود سیاسیون آذربایجانی بین ۳ الی ۶ نفر را  از اعضای کابینه دولتها را توانسته اند کسب کنند. گویا از سر دادن این شعارها از افعال معکوس استفاده شده است!

نکته ای دیگر در این مساله، نمره مردودی فراکسیون خود خوانده  و تبلیغاتی ترک زبانان مجلس بود که تنها در حد نائب رئیس نمودن یک نماینده در مجلس قدرت دارد چرا که این فراکسیون در جریان استیضاح وزیر راه در حادثه قطار تبریز مشهد به همین شدت ضعیف عمل کرد. البته زمانی که اعضای این فراکسیون به دلیل سیاسی و لابی های پشت پرده  از حقوق مردم حوزه انتخابیه خود به راحتی می گذرند انتظار بیش از این نمی توان داشت.

بیشتر این نمایندگان در طول هفته های گذشته در گفتگو با رسانه ها بر معرفی چند وزیر از میان نخبگان سیاسی مدیریتی آذربایجان تاکید کرده اند اما گویا حرف آنها خریدار ندارد! هر چند وقتی رئیس فراکسیون در حرکتی عجیب با فراموشی انتقادات تند خود از وزیر بهداشت حکم به ماندن وی می کند لذا نباید انتظار داشت که این نمایندگان که تنها برای بوق و کرنای تبلیغاتی فراکسیونی تاسیس می کنند در امور دولت حتی بتوانند توصیه کنند.

عدم معرفی وزرا از میان آذربایجانی ها نه از جهت سهم خواهی های مذموم قومی قبیله ای حکومت های لویی جرگه بلکه در جهت چرخش مدیران و حضور تمامی ظرفیت های کشور در راستای پیشرفت و آبادنی کشور است و در این میان آذربایجان به عنوان پیش قراول حرکت رو به جلو ملت ایران همواره توانسته مردان و زنان نخبه معرفی کند. افسوس دولتمردان با فراموشی این نکات، راه خناسی دشمنان برای تفرقه میان ملت را باز می گذارند.

در این میان فراکسیون تبلیغاتی ترک زبانان می توانست حتی برای یک بار هم شده تاثیر و توان خود را به رخ بکشد تا مردم به معنای واقعی کلمه از وکالتی که آنها تفویض کرده اند راضی باشند. 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.