تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : ورزشی , شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۴۱:۱۰ شناسه خبر : ۱۰۶۶۸۵۴

اظهارات جالب آقای کارشناس؛

وقتی روسیاهی به زغال می ماند

ساعاتی قبل از مسابقه بود که یکی از پیشکسوتان استقلال در اظهار نظری جالب گفته بود تراکتور می آید تا دفاعی اتوبوسی مقابل آبی ها داشته باشد.

سرویس ورزشی تبریزبیدار؛


ساعاتی قبل از مسابقه بود که یکی از پیشکسوتان استقلال در اظهار نظری جالب گفته بود تراکتور می آید تا دفاعی اتوبوسی مقابل آبی ها داشته باشد.

اظهارات جالبی که با توجه به 2 بازی قبل تراکتوری ها در ابتدا خنده  تمسخر امیز را بر لبان هر فردی که اندکی از فوتبال سردر می آورد قرار میداد.

معلوم نبود که چرا فردی که خودش را کارشناس فوتبال می داند باید چنین اظهاراتی  بکند اما آنجه مشخص بود این بود که در مرام تراکتوری ها و شاگردان یحیی ضدفوتبال و دفاع اتوبوسی جایی ندارد.

بازی دیروز و مالکیت مطلق سرخ پوشان تبریزی نشان داد که چه تیمی زیبا بازی می کند و جالب تر آنکه همین آقای کارشناس نیامد تا درباره بازی حرف بزند. بی شک آنچه شاگردان یحیی در زمین مسابقه نشان می دهند فوتبالی زیبا و در شان نام تراکتور است و وقت آن رسیده است تا برخی آقایان به اصطلاح کارشناس از تراکتور و هوادارانش عذرخواهی کنند.